Królewskie Miasto Darłowo   Darłowo na Facebook'u Darłowo na YouTube Radio Koszalin Pogoda

Darłowo - Darłówko idealny duet do wypoczywania
linia ozdobna
Królewskie Miasto Darłowo linia ozdobna

Internetowy Ośrodek Adopcji Zwierząt

INFORMACJA

 

Burmistrz Miasta Darłowo informuje, że od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 2200 zdarzenia z udziałem zwierząt leśnych i bezdomnych należy zgłaszać Straży Miejskiej w Darłowie telefon kontaktowy 94 314 34 97. Natomiast po godzinie 2200 oraz w soboty i niedziele powyższe zdarzenia należy zgłaszać na telefon 94 315 73 11.

 

Burmistrz Miasta Darłowo

/-/ Arkadiusz Klimowicz

 


 

Omówili procedury postępowania z bezdomnymi zwierzętami

Na wniosek Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Darłowie w dniu 18 października w ratuszu odbyła się debata dotycząca procedur związanych z bezdomnymi zwierzętami i podziału kompetencji w realizacji zadań z tym związanych.

W spotkaniu udział wzięli z-ca burmistrza E. Karlińska, sekretarz miasta K. Walków, lek. wet. M. Bojke, st. kpt. P. Słupski (Państwowa Straż Pożarna w Sławnie), st. sierż. K. Dąbrowski (Komisariat Policji Darłowo), R. Musiał (Straż Miejska w Darłowie), A. Marczak (Referat GKM UM Darłowo), B. Bral – Spodyniuk (stowarzyszenie „My 3, koty i psy”) oraz radni Renata Potomska, Paweł Breszka, Robert Gorgol, Edward Ziółkowski.

Podsumowaniem dyskusji są ustalenia określające tryb zgłaszania i przekazywania bezdomnych zwierząt. Główne wytyczne sformułowane przez upoważnione służby są następujące:

- informację o bezdomnym zwierzęciu (po upewnieniu się o jego bezdomności) przekazać Straży Miejskiej w Darłowie pod nr tel. 94 3143497 w dniach i godzinach jej pracy;

- w pozostałych dniach i godzinach zgłoszenia przyjmuje Komisariat Policji w Darłowie pod nr. tel. 997 lub 94 3157311 (dyżurny);

- Straż Pożarna podejmuje interwencje wyłącznie do zwierząt uwięzionych;

- ranne ptaki należy przekazywać do ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt (np. w Szczecinie).

 

Dyżury w Lecznicy M. Bojke (usługi świadczone na rzecz Miasta) pod telefonem stacjonarnym nr  94 3142689.

Renata Potomska

 


 

Informacja Burmistrza Miasta Darłowo dot. zgłaszania padłych zwierząt (bezdomnych i dzikożyjących)

 


 

Obecnie nie ma zwierząt przeznaczonych do adopcji.

Zobacz nas na Facebook'u

Ochrona danych osobowych

  1. Administratorem danych jest Miasto Darłowo z siedzibą w Darłowie przy Placu Tadeusza Kościuszki 9. Aby skontaktować się z nami, wyślij wiadomość pod e-mail: poczta@darlowo.pl lub zadzwoń pod numer tel. 94 314 22 23.,
  2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu: Realizacji zakresu działania i zadań ustawowych, o których mowa w Art. 7.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2017.1875 t.j.).
  3. Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  4. administrator danych powołał Inspektora ochrony danych osobowych, e-mail: iod@darlowo.pl, Plac Tadeusza Kościuszki 9, 76-150 Darłowo
  5. dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania zadań publicznych wynikających z przepisów prawa nałożonych na Miasto Darłowo,
  6. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
  8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Zgadzam się

Polityka prywatności

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

 

Zgadzam się