Królewskie Miasto Darłowo   Darłowo na Facebook'u Darłowo na YouTube Radio Koszalin Pogoda

Koncert z miłości
linia ozdobna
Królewskie Miasto Darłowo linia ozdobna

Przetargi

ogłasza przetargi ustne nieograniczone na zbycie nieruchomości położonych w obr. nr 3 m.Darłowo

 

Przetarg ogłosił: Burmistrz Miasta Darłowo

Rodzaj: sprzedaż nieruchomości

Tryb: nieograniczony

Termin: 2019-11-06 09:00:00

 

 

 Treść wyciągu z ogłoszenia - do publikacji w prasie:

Burmistrz Miasta Darłowo ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym numer 3 miasta Darłowo

w dniu 6 listopada 2019 roku:

1.    godz. 9:00 - nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem geodezyjnym 5/13 o powierzchni 1,2207 ha. Nieruchomość w ewidencji gruntów oznaczona jako użytek gruntowy RIVa.

Cena wywoławcza nieruchomości          -    4.500.000,00 złotych

Ustanowione wadium                             -       225.000,00 złotych

2.                  godz. 11:00 - nieruchomości o łącznej powierzchni 0,9934 ha, w skład której wchodzą działki gruntu oznaczone w ewidencji gruntów numerami geodezyjnymi: 5/16, 2/26, 18/56 i 12/10. Nieruchomość w ewidencji gruntów oznaczona jako: użytek gruntowy: RIVa, PsV, N, dr.

Cena wywoławcza nieruchomości          -    3.700.000,00 złotych

Ustanowione wadium                            -       185.000,00 złotych

Nieruchomości posiadają udziały w drogach wewnętrznych.

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1K/00037487/9. Przeznaczenie w MPZP: zabudowa obiektami hotelarskimi, dopuszcza się apartamentowe domy rekreacyjne, koncentracja usług turystycznych.

Przetargi odbędą się w sali konferencyjnej numer 22 Urzędu Miejskiego w Darłowie przy ulicy Plac Tadeusza Kościuszki 9. Językiem obowiązującym w procedurze przetargowej jest język polski.

Przystępujący do przetargu winien wpłacić wadium, w pieniądzu, na konto Urzędu Miejskiego w Darłowie prowadzone przez PKO BP nr 41 1020 2791 0000 7002 0246 8411 najpóźniej do dnia 28 października 2019r. (za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na wskazane konto). Tytuł wpłaty winien wskazywać jednoznacznie uczestnika przetargu oraz działkę, której wpłata dotyczy.

Ogłoszenie i warunki przetargu zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Darłowie: „www.darlowo.pl" w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Zarządzenia Burmistrza", są do wglądu w pokoju nr 27 i zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Darłowie.

Dodatkowe informacje: pokój numer 27, telefon 94 314 22 23 do 25 wew. 208.

Zastrzega się prawo odwołania przetargów z ważnych powodów.

 

ogłoszenie przetargu i warunki

Zobacz nas na Facebook'u

Polityka prywatności

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

 

Zgadzam się Nie, chcę dowiedzieć się więcej