Królewskie Miasto Darłowo   Darłowo na Facebook'u Darłowo na YouTube Radio Koszalin Pogoda

Koncert z miłości
linia ozdobna
Królewskie Miasto Darłowo linia ozdobna

Przetargi

ogłasza przetargi ustne nieograniczone na zbycie nieruchomości położonych przy ul. Kardynała Ignacego Jeża

 

Przetarg ogłosił: Burmistrz Miasta Darłowo

Rodzaj: sprzedaż nieruchomości

Tryb: nieograniczony

Termin: 2019-10-23 12:00:00

 

 

Burmistrz  Miasta  Darłowo 
ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości
w dniu 23 października 2019 r.

1.    o godz. 12:00 - położonej przy ulicy Kardynała Ignacego Jeża 7, o powierzchni 962 m2 oznaczona numerem geodezyjnym 28/2. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1K/00028094/1.

Cena wywoławcza nieruchomości             -   95.000,00 złotych

Ustanowione wadium                                -    5.000,00 złotych

2.                  o godz. 13:00 - położonej przy ulicy Kardynała Ignacego Jeża 9, o powierzchni 1001 m2 oznaczona numerami geodezyjnymi: 28/1 o powierzchni 859 m2 dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1K/00028094/1 i 29/4 o powierzchni 142 m2, dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1K/00103041/5.

Cena wywoławcza nieruchomości             -   98.000,00 złotych

Ustanowione wadium                                -    5.000,00 złotych

W ewidencji gruntów oznaczone są jako użytek gruntowy Ps - o klasie bonitacyjnej III.

W MPZP miasta Darłowo nieruchomości przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami nieuciążliwymi wbudowanymi.

Przetargi odbędą się w sali konferencyjnej numer 22 Urzędu Miejskiego w Darłowie przy ulicy Plac Tadeusza Kościuszki 9.

Przystępujący do przetargu winien wpłacić wadium, w pieniądzu, na konto Urzędu Miejskiego w Darłowie prowadzone przez PKO BP nr 41 1020 2791 0000 7002 0246 8411 najpóźniej do dnia 14 października 2019 roku (za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na wskazane konto). Tytuł wpłaty winien wskazywać jednoznacznie uczestnika przetargu oraz działkę, której wpłata dotyczy.

                        Ogłoszenie i warunki przetargów zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Darłowie: „www.darlowo.pl" w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Zarządzenia Burmistrza", zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Darłowie oraz są do wglądu w pokoju numer 27.

Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w pokoju numer 27 w Urzędzie Miejskim w Darłowie lub pod numerem telefonu 94 314 22 23 do 25, wewnętrzny 208.

Zastrzega się prawo odwołania przetargów z ważnych powodów.

 

Zobacz nas na Facebook'u

Polityka prywatności

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

 

Zgadzam się Nie, chcę dowiedzieć się więcej