Królewskie Miasto Darłowo   Darłowo na Facebook'u Darłowo na YouTube Radio Koszalin Pogoda

Koncert z miłości
linia ozdobna
Królewskie Miasto Darłowo linia ozdobna

Przetargi

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości położonej przy ul.Sportowej 32

 

Przetarg ogłosił: Burmistrz Miasta Darłowo

Rodzaj: sprzedaż nieruchomości

Tryb: nieograniczony

Termin: 2019-11-07 12:00:00

 

 

Burmistrz  Miasta  Darłowo  ogłasza 
przetarg  ustny  nieograniczony  na  sprzedaż
w  dniu  7 listopada  2019  roku:

godz. 12:00 - nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Darłowie przy ulicy Sportowej 32 o łącznej powierzchni 2052 m2, w skład której wchodzą 2 działki gruntu oznaczone w ewidencji gruntów numerami geodezyjnymi: 27/64 i 27/48, obręb 10, dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1K/ 00029061/8. Nieruchomość w ewidencji gruntów oznaczona jest jako użytek gruntowy: ,,RIIIa" i ,,RIIIb". 

Cena wywoławcza nieruchomości         -   230.000,00 złotych.

Ustanowione wadium                                        -    11.500,00 złotych.

            Nieruchomość położona jest na terenie, który w MPZP przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami nieuciążliwymi wbudowanymi.

Przetarg odbędzie się w sali konferencyjnej numer 22 Urzędu Miejskiego w Darłowie przy ulicy Plac Tadeusza Kościuszki 9.

 Przystępujący do przetargu winien wpłacić wadium, w pieniądzu, na konto Urzędu Miejskiego w Darłowie prowadzone przez PKO BP nr 41 1020 2791 0000 7002 0246 8411 najpóźniej do dnia 28 października 2019 roku (za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na wskazane konto). Tytuł wpłaty winien wskazywać jednoznacznie uczestnika przetargu oraz działkę, której wpłata dotyczy.

                        Ogłoszenie i warunki przetargu zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Darłowie: „www.darlowo.pl" w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Zarządzenia Burmistrza" i wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu.

Dodatkowe informacje: w pokoju 27 Urzędu lub telefon 94 314 22 23 do 25, wew. 208.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

 

 

Zobacz nas na Facebook'u

Polityka prywatności

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

 

Zgadzam się Nie, chcę dowiedzieć się więcej