Królewskie Miasto Darłowo   Darłowo na Facebook'u Darłowo na YouTube Radio Koszalin Pogoda

Darłowo - Darłówko idealny duet do wypoczywania
linia ozdobna
Królewskie Miasto Darłowo linia ozdobna

Przetargi

ogłasza przetargi ustne nieograniczone na dzierżawę terenu pod działalnośc sezonową przez okres 3 lat

 

Przetarg ogłosił: Burmistrz Miasta Darłowo

Rodzaj: dzierżawa

Tryb: nieograniczony

Termin: 2020-02-26 09:00:00

 

 

                     Zarządzenie Nr GG.0050.412.2020

Burmistrza Miasta Darłowo

   z dnia 07.02.2020 roku

 

w sprawie ogłoszenia przetargów ustnych nieograniczonych na dzierżawę terenu  pod działalność sezonową przez okres 3 lat .

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

( Dz. U. z 2019 roku, poz.506 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

 

§ 1

1.Ogłaszam pierwsze przetargi ustne nieograniczone na dzierżawę miejsc, położonych w Darłówku Wschodnim przy ul. Kąpielowej 2, będących częścią działki nr 89/1 znajdującej się w obrębie ewidencyjnym numer 3 m. Darłowo, dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer 29044/3.

2.Każde miejsce jest odrębnym przedmiotem przetargu.

3.Przedmiot każdego z przetargów przeznaczony jest na działalność sezonową przez kolejne 3 lata.

4.Ogłoszenie z warunkami przetargu, mapka poglądowa, określająca lokalizację poszczególnych miejsc oraz projekt umowy dzierżawy, stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia.

5. Załączniki zostaną opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego         w Darłowie www.darlowo.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Darłowie.

 

§ 2

1.    Wyznaczam Komisję Przetargową w składzie:

Przewodniczący -  Krystyna Szewczyk

Członek -  Dorota Godlewska -Trusiuk  

Członek -  Ewa Majda

Członek -  Paweł Czubek.

 

2.    W przypadku nieobecności Przewodniczącego Komisji Przetargowej, upoważniam kolejnego na liście Członka Komisji, do pełnienia funkcji Przewodniczącego.

 

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Darłowo.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

ogłoszenie

załącznik graficzny

projekt umowy

Zobacz nas na Facebook'u

Polityka prywatności

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

 

Zgadzam się Nie, chcę dowiedzieć się więcej