Królewskie Miasto Darłowo   Darłowo na Facebook'u Darłowo na YouTube Radio Koszalin Pogoda

Darłowo - Darłówko idealny duet do wypoczywania
linia ozdobna
Królewskie Miasto Darłowo linia ozdobna

Darłowska Karta Dużej Rodziny

Pragnę poinformować, że Miasto Darłowo przystępuje do wdrożenia lokalnego programu wspierania rodzin „Darłowska Karta Dużej Rodziny”, przyjętego uchwałą nr IX/68/2015 Rady Miejskiej z dnia 15 czerwca 2015 roku.

Naczelną ideą tej uchwały z jednej strony jest promowanie w Darłowie modelu rodziny wielodzietnej, z drugiej wsparcie rodzin w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych oraz zwiększenie ich potencjału rozwojowego.

Realizatorami programu są oprócz Miasta Darłowo i jego jednostek organizacyjnych, również instytucje publiczne, organizacje  pozarządowe i inne podmioty, w szczególności przedsiębiorcy.

Dlatego zwracam się do Państwa z propozycją wsparcia beneficjentów programu „Darłowska Karta Dużej Rodziny”, czyli rodzin mająca na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

 1. w wieku do ukończenia 18 roku życia,
 2. w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w:
  1. szkole – do 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
  2. szkole wyższej – do końca roku akademickiego w którym jest planowane ukończenie nauki,
 3. bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Aby stać się Partnerem programu wystarczy złożyć w Urzędzie Miejskim w Darłowie wniosek, w którym określicie Państwo swoją ofertę (zakres ulg, zniżek, preferencji) oraz miejsce świadczenia usług.

Promocja działań podejmowanych w ramach realizacji programu  „Darłowska Karta Dużej Rodziny”, obejmować będzie między innymi:

 1. udostępnianie informacji o Programie oraz Partnerach, w szczególności na stronach internetowych Miasta Darłowo, w „Wiadomościach Darłowskich”,  w formie ulotek i plakatów, 
 2. możliwość zamieszczania przez Partnerów na własnych stronach internetowych i materiałach promocyjnych informacji o realizacji Programu.

 

Liczę, że przyjmą Państwo z zainteresowaniem niniejszą propozycję.

 

Szczegółowe informację można uzyskać u pani Barbary Kaczyńskiej pod numerem tel. 94 314 22 23 wew. 231 lub osobiście w Urzędzie Miejskim pok. Nr 1

 

/-/ BURMISTRZ

Arkadiusz Klimowicz

 

Do pobrania:

Zobacz nas na Facebook'u

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych jest Miasto Darłowo z siedzibą w Darłowie przy Placu Tadeusza Kościuszki 9. Aby skontaktować się z nami, wyślij wiadomość pod e-mail: poczta@darlowo.pl lub zadzwoń pod numer tel. 94 314 22 23.,
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu: Realizacji zakresu działania i zadań ustawowych, o których mowa w Art. 7.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2017.1875 t.j.).
 3. Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 4. administrator danych powołał Inspektora ochrony danych osobowych, e-mail: iod@darlowo.pl, Plac Tadeusza Kościuszki 9, 76-150 Darłowo
 5. dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania zadań publicznych wynikających z przepisów prawa nałożonych na Miasto Darłowo,
 6. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Zgadzam się

Polityka prywatności

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

 

Zgadzam się