Królewskie Miasto Darłowo   Darłowo na Facebook'u Darłowo na YouTube Radio Koszalin Pogoda

Media i Sztuka
linia ozdobna
Królewskie Miasto Darłowo linia ozdobna

Najbliższe imprezy

Miejska Olimpiada Wiedzy o Bałtyku- Darłowo 2017, edycja 2

 

Organizator: Burdmistrz Darłowa & Dyrektor Zarządu Portu Morskiego

Rozpoczęcie: 2017-01-31

Zakończenie: 2017-03-15

Lokalizacja: Darłowo

 

Wykaż się wiedzą i zdobądź paszport na Pogorię. Spędź Wielkanoc pod żaglami.

Wyjątkowa nagroda - tygodniowy rejs po Morzu Śródziemnym pod żaglami legendarnego Żaglowca Pogoria - dla Zwycięzcy Miejskiej Olimpiady Wiedzy o Bałtyku- edycja 2.

 

Burmistrz Darłowa - Arkadiusz Klimowicz i Dyrektor Zarządu Portu Morskiego w Darłowie - Waldemar Śmigielski, organizatorzy Miejskiej Olimpiady Wiedzy o Bałtyku zapraszają młodych mieszkańców Darłowa do udziału w tym wydarzeniu. W Olimpiadzie mogą wziąć udział uczniowie darłowskich szkół: podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.

Dla najmłodszych - przedszkolaków - ogłoszono równolegle konkurs plastyczny a jego zwycięzców poznamy 22 marca 2017 roku, w kinie Bajka gdzie odbędzie się uroczysta gala wręczenia nagród zwycięzcom.

Z prac konkursowych powstanie ponadto mała galeria dzieł najmłodszych mieszkańców miasta, którą podziwiać będziemy mogli w Kinie Bajka.   

Celem Olimpiady jest upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o morzu i gospodarce morskiej, uwrażliwienie na aktualne problemy ochrony środowiska morskiego, rozwijanie zainteresowań i pasji proekologicznych oraz kultywowanie obchodów Święta Morza.

Etapy. Miejska Olimpiada Wiedzy o Morzu Bałtyckim zostanie przeprowadzona w dwóch etapach.

ETAP I - szkolny, do 8 marca 2017 roku. Ma on na celu wyłonienie trzech najlepszych uczniów danej placówki edukacyjnej, którzy będą reprezentować szkołę w etapie II - miejskim. Sposób eliminacji - dowolny.

ETAP II - miejski, odbędzie się 15 marca 2017 roku, o godz. 13:00 w sali konferencyjnej darłowskiego Ratusza. Podczas etapu II wyłonieni zostaną  zwycięzcy Miejskiej Olimpiady Wiedzy o Morzu Bałtyckim - DARŁOWO 2017, edycja 2.

Etap II - miejski. ZASADY. Test 100 pyt. - w 120 min.

Etap miejski polegać będzie na rozwiązaniu przez uczniów testu składającego się ze 100 pytań w czasie 120 minut. Będzie to test wyboru. Na jego podstawie zostaną wyłonieni trzej laureaci w kategoriach: II etap szkolenia, III etap Szkolenia i IV etap szkolenia. W razie uzyskania równiej liczby punktów, o wyniku ucznia - w pierwszej kolejności będą decydowały te zdobyte z zagadnień dotykających żeglarstwa, następnie geografii, biologii, pierwszej pomocy.

W obu etapach uczniowie startują indywidualnie.

TEMATYKA. Od uczestników Miejskiej Olimpiady Wiedzy o Morzu Bałtyckim wymagana jest wiedza z zakresu żeglarstwa, geografii i biologii mórz oraz z zakresu wiedzy na temat zasad udzielania pierwszej pomocy. W teście umieszczone będą zadania wykraczające poza poziom nauczania.

Nadzór nad poprawnym przebiegiem Miejskiej Olimpiady Wiedzy o Morzu Bałtyckim sprawować będzie powołane Zarządzeniem Burmistrza Darłowa jury, którego decyzje są decyzjami ostatecznymi.

WYNIKI. 16 marca 2017 roku zostaną opublikowane na miejskiej stronie internetowej organizatora pod adresem: www.darlowo.pl oraz rozesłane do lokalnych mediów.

Wręczenie dyplomów i nagród nastąpi 21 marca 2017 roku, o godzinie 11:00 w Darłowskim Kinie Bajka (ul. Morska 56).

Fundatorem nagród jest Zarząd Portu Morskiego w Darłowie.

A Jakie to Nagrody?

NAGRODY:

Rzeczowe, rejsy po Bałtyku, Rejsy na Bornholm - nagroda główna - tygodniowy rejs po Morzu Śródziemnym na pokładzie Legendarnego Żaglowca Pogoria  

OBOWIĄZEK UCZESTNIKA:

Na etap II - miejski, każdy uczestnik winien mieć przy sobie i okazać organizatorowi Olimpiady  - legitymację szkolną, dowód osobisty (w przypadku osób pełnoletnich).

 

Szczegółowych informacji z ramienia miasta na w.w temat udziela Zbigniew Mielczarski (kierownik Referatu Oświaty i Spraw Społecznych UM Darłowo). Mail: oss@darlowo.pl lub tel. 94 314 22 23 (wew. 230). Urząd Miejski w Darłowie - pok. nr 8.

 

Koniecznie zapoznaj się z regulaminem Olimpiady: kliknij

 

 

 

 

Zobacz nas na Facebook'u