Królewskie Miasto Darłowo   Darłowo na Facebook'u Darłowo na YouTube Radio Koszalin Pogoda

linia ozdobna
Królewskie Miasto Darłowo linia ozdobna

Najbliższe imprezy

Wojewódzki Konkurs Edukacyjny 70 lat Ruchu Olimpijskiego w Polsc

 

Organizator: Miasto Darłowo

Rozpoczęcie: 2017-04-26

Zakończenie: 2017-04-26

Lokalizacja: Darłowo, Zespół Szkół im. S. Żeromskiego - sala gimnastyczna

 

 

Wojewódzki Konkurs Edukacyjny

70 lat Ruchu Olimpijskiego w Polsce i na Pomorzu Zachodnim 1947-2017

 

W dniu 26 kwietnia 2017 r. w Zespole Szkół im. S. Żeromskiego i TUiSEO w Darłowie odbędzie się Wojewódzki Konkurs Edukacyjny - 70 lat Ruchu Olimpijskiego w Polsce i na Pomorzu Zachodnim 1947-2017. W konkursie wezmą udział dzieci i młodzież szkolna szkół podstawowych 4-6, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Do 10 kwietnia szkoły we własnym zakresie przeprowadzają konkursy eliminacyjne. Więcej informacji w regulaminie.

Oprócz konkursu odbędzie się uroczyste wręczenie medali PKOL oraz kółek olimpijskich dla najlepszych zawodników z Miasta Darłowo.

Serdecznie zapraszamy.

 

Program

9.30 - 9.55 - przyjazd gości i drużyn

10.00 - przywitanie

10.00 - 10.30 - pisanie testów

10.30 - 11.00 - spotkanie z olimpijczykami / sprawdzenie testów/

11.00 - 11.15 - Otwarcie finału, wciągnięcie flagi, zapalenie znicza, powitanie

11.15- 12.00 wręczenie medali PKOL, wręczenie kółek olimpijskich, wystąpienia:

- Burmistrza Miasta Darłowo

- Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty;

- przedstawiciela PKOL

12.00 - 13.00 Finał ustny

13.00 - 13.15 - wręczenie nagród i wyróżnień

13.15 - zakończenie

 

REGULAMIN

 

I.               Cele Konkursu

1)      Promowanie edukacyjnych i wychowawczych wartości sportu i olimpizmu.

2)      Upowszechnianie wiedzy o historii sportu na Pomorzu Zachodnim i w całej Polsce.

3)      Zaznajomienie się z przepisami i regulaminami dyscyplin olimpijskich.

4)      Rozbudzanie zainteresowań kibiców.

5)      Wskazanie młodzieży autorytetów i postaw olimpijczyków.

6)      Kształtowanie postaw patriotycznych i prozdrowotnych.

7)      Inspirowanie nauczycieli wychowania fizycznego do wprowadzenia i uprawiania dyscyplin tematyki olimpijskiej do szkolnych programów wychowania fizycznego.

8)      Wdrażanie do poznania i przestrzegania zasad fair play w rozwoju społecznym dzieci i młodzieży.

9)      Promocja Województwa Zachodniopomorskiego oraz Powiatu Sławno i Ziemi Darłowskiej.

II.             Zakres tematyczny

1)  Przepisy i regulaminy w sportach olimpijskich.

2) Osiągnięcia, przebieg i wyniki rywalizacji w konkurencjach Letnich Igrzysk Olimpijskich polskich sportowców w szczególności z Województwa Zachodniopomorskiego w latach 1948-2016.

3)      Historia ruchu olimpijskiego.

III.           Patronat  i organizatorzy konkursu

1)      Patronat:

a) Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

b) Zachodniopomorska Rada Komitetu Olimpijskiego

c) Urząd Gminy Darłowo

d) Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie

e) Wind Serwis II sp.. z o. o.

f) Gminne Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych

2)      Organizatorami imprezy są:

- Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty w Koszalinie,

- Miasto Darłowo

-  Starostwo Powiatowe w Sławnie.

IV.           Uczestnicy - Obszar Województwo Zachodniopomorskie

1)      Uczniowie Szkół Podstawowych, klasy 4-6

2)      Uczniowie Szkół Gimnazjalnych

3)      Uczniowie Szkół Ponadgimnazjalnych

V.             Termin i miejsce

26 kwietnia 2017 r. godz. 10.00, Zespół Szkół im. Stefana Żeromskiego, hala sportowa
przy ul. Chopina 4, 76-150 Darłowo

 

VI.           Zasady konkursu

1)      Eliminacje do 10 kwietnia 2017 r. szkoły przeprowadzają we własnym zakresie eliminacje, by wytypować przedstawicieli do trzech kategorii wiekowych.

2)      Półfinał - 25 pytań:

- 5 pytań - sport na Pomorzu Zachodnim oraz udział sportowców z Pomorza Zachodniego w Rio de Janeiro,

- 5 pytań - starty Polaków na Igrzyskach w latach 1948-2016,

- 5 pytań - zasady i prawidła dyscyplin sportowych,

- 10 pytań zamkniętych - jedna odpowiedź prawidłowa,

Czas na rozwiązanie testu 20 minut

3)      Po przeprowadzeniu półfinału do finału awansuje 6 zawodników w każdej kategorii szkolnej. Po zsumowaniu wyników półfinałowych (po 3 najlepszych zawodników z każdej szkoły) zostaną wyłonione zwycięskie szkoły.

W przypadku równej ilości punktów zarówno w półfinale, jak i finale zostanie przeprowadzona dogrywka w postaci pytania otwartego.

4)      Finał będzie się składał z 10 pytań dla każdego uczestnika (ustne, testowe) o różnym charakterze tj. życiorysy sportowców, zdjęcia, regulaminy sportowe. Ostatnie pytanie jest bonusowe - decydujące (+ plus; -minus).

Zgłaszający chęć odpowiedzi przed pytaniem zgłasza, za ile punktów odpowiada

VII.         Jury

- Zbigniew Mielczarski

- Roman Strzałkowski

- Eugeniusz Adamów

VIII.       Nagrody

1)      W kategorii drużynowej zwycięskie szkoły otrzymają Puchar Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.

2)      Upominek za miejsca indywidualne 1-6 w każdej kategorii wiekowej.

3)      Puchar i dyplom za miejsca indywidualne 1-3 w każdej kategorii wiekowej.

IX.           Literatura

1)      Wydawnictwa PKOL

2)      Prasa sportowa i prasa regionalna

X.             Zgłoszenia internetowe do 20.04.2017 r. na e-mail: sport@darlowo.pl

 

XI.           Postanowienia końcowe

Prawo interpretacji postanowień niniejszego regulaminu przysługuje Komisji Konkursu.

 

Zobacz nas na Facebook'u