Królewskie Miasto Darłowo   Darłowo na Facebook'u Darłowo na YouTube Radio Koszalin Pogoda

Projekt plaża 2017
linia ozdobna
Królewskie Miasto Darłowo linia ozdobna

Najbliższe imprezy

Wojewódzki Konkurs Edukacyjny 70 lat Ruchu Olimpijskiego w Polsc

 

Organizator: Miasto Darłowo

Rozpoczęcie: 2017-04-26

Zakończenie: 2017-04-26

Lokalizacja: Darłowo, Zespół Szkół im. S. Żeromskiego - sala gimnastyczna

 

 

Wojewódzki Konkurs Edukacyjny

70 lat Ruchu Olimpijskiego w Polsce i na Pomorzu Zachodnim 1947-2017

 

W dniu 26 kwietnia 2017 r. w Zespole Szkół im. S. Żeromskiego i TUiSEO w Darłowie odbędzie się Wojewódzki Konkurs Edukacyjny - 70 lat Ruchu Olimpijskiego w Polsce i na Pomorzu Zachodnim 1947-2017. W konkursie wezmą udział dzieci i młodzież szkolna szkół podstawowych 4-6, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Do 10 kwietnia szkoły we własnym zakresie przeprowadzają konkursy eliminacyjne. Więcej informacji w regulaminie.

Oprócz konkursu odbędzie się uroczyste wręczenie medali PKOL oraz kółek olimpijskich dla najlepszych zawodników z Miasta Darłowo.

Serdecznie zapraszamy.

 

Program

9.30 - 9.55 - przyjazd gości i drużyn

10.00 - przywitanie

10.00 - 10.30 - pisanie testów

10.30 - 11.00 - spotkanie z olimpijczykami / sprawdzenie testów/

11.00 - 11.15 - Otwarcie finału, wciągnięcie flagi, zapalenie znicza, powitanie

11.15- 12.00 wręczenie medali PKOL, wręczenie kółek olimpijskich, wystąpienia:

- Burmistrza Miasta Darłowo

- Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty;

- przedstawiciela PKOL

12.00 - 13.00 Finał ustny

13.00 - 13.15 - wręczenie nagród i wyróżnień

13.15 - zakończenie

 

REGULAMIN

 

I.               Cele Konkursu

1)      Promowanie edukacyjnych i wychowawczych wartości sportu i olimpizmu.

2)      Upowszechnianie wiedzy o historii sportu na Pomorzu Zachodnim i w całej Polsce.

3)      Zaznajomienie się z przepisami i regulaminami dyscyplin olimpijskich.

4)      Rozbudzanie zainteresowań kibiców.

5)      Wskazanie młodzieży autorytetów i postaw olimpijczyków.

6)      Kształtowanie postaw patriotycznych i prozdrowotnych.

7)      Inspirowanie nauczycieli wychowania fizycznego do wprowadzenia i uprawiania dyscyplin tematyki olimpijskiej do szkolnych programów wychowania fizycznego.

8)      Wdrażanie do poznania i przestrzegania zasad fair play w rozwoju społecznym dzieci i młodzieży.

9)      Promocja Województwa Zachodniopomorskiego oraz Powiatu Sławno i Ziemi Darłowskiej.

II.             Zakres tematyczny

1)  Przepisy i regulaminy w sportach olimpijskich.

2) Osiągnięcia, przebieg i wyniki rywalizacji w konkurencjach Letnich Igrzysk Olimpijskich polskich sportowców w szczególności z Województwa Zachodniopomorskiego w latach 1948-2016.

3)      Historia ruchu olimpijskiego.

III.           Patronat  i organizatorzy konkursu

1)      Patronat:

a) Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

b) Zachodniopomorska Rada Komitetu Olimpijskiego

c) Urząd Gminy Darłowo

d) Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie

e) Wind Serwis II sp.. z o. o.

f) Gminne Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych

2)      Organizatorami imprezy są:

- Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty w Koszalinie,

- Miasto Darłowo

-  Starostwo Powiatowe w Sławnie.

IV.           Uczestnicy - Obszar Województwo Zachodniopomorskie

1)      Uczniowie Szkół Podstawowych, klasy 4-6

2)      Uczniowie Szkół Gimnazjalnych

3)      Uczniowie Szkół Ponadgimnazjalnych

V.             Termin i miejsce

26 kwietnia 2017 r. godz. 10.00, Zespół Szkół im. Stefana Żeromskiego, hala sportowa
przy ul. Chopina 4, 76-150 Darłowo

 

VI.           Zasady konkursu

1)      Eliminacje do 10 kwietnia 2017 r. szkoły przeprowadzają we własnym zakresie eliminacje, by wytypować przedstawicieli do trzech kategorii wiekowych.

2)      Półfinał - 25 pytań:

- 5 pytań - sport na Pomorzu Zachodnim oraz udział sportowców z Pomorza Zachodniego w Rio de Janeiro,

- 5 pytań - starty Polaków na Igrzyskach w latach 1948-2016,

- 5 pytań - zasady i prawidła dyscyplin sportowych,

- 10 pytań zamkniętych - jedna odpowiedź prawidłowa,

Czas na rozwiązanie testu 20 minut

3)      Po przeprowadzeniu półfinału do finału awansuje 6 zawodników w każdej kategorii szkolnej. Po zsumowaniu wyników półfinałowych (po 3 najlepszych zawodników z każdej szkoły) zostaną wyłonione zwycięskie szkoły.

W przypadku równej ilości punktów zarówno w półfinale, jak i finale zostanie przeprowadzona dogrywka w postaci pytania otwartego.

4)      Finał będzie się składał z 10 pytań dla każdego uczestnika (ustne, testowe) o różnym charakterze tj. życiorysy sportowców, zdjęcia, regulaminy sportowe. Ostatnie pytanie jest bonusowe - decydujące (+ plus; -minus).

Zgłaszający chęć odpowiedzi przed pytaniem zgłasza, za ile punktów odpowiada

VII.         Jury

- Zbigniew Mielczarski

- Roman Strzałkowski

- Eugeniusz Adamów

VIII.       Nagrody

1)      W kategorii drużynowej zwycięskie szkoły otrzymają Puchar Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.

2)      Upominek za miejsca indywidualne 1-6 w każdej kategorii wiekowej.

3)      Puchar i dyplom za miejsca indywidualne 1-3 w każdej kategorii wiekowej.

IX.           Literatura

1)      Wydawnictwa PKOL

2)      Prasa sportowa i prasa regionalna

X.             Zgłoszenia internetowe do 20.04.2017 r. na e-mail: sport@darlowo.pl

 

XI.           Postanowienia końcowe

Prawo interpretacji postanowień niniejszego regulaminu przysługuje Komisji Konkursu.

 

Zobacz nas na Facebook'u