Królewskie Miasto Darłowo   Darłowo na Facebook'u Darłowo na YouTube Radio Koszalin Pogoda

Media i Sztuka
linia ozdobna
Królewskie Miasto Darłowo linia ozdobna

Najbliższe imprezy

LOKALNY KONKURS GRANTOWY Programu ?DZIAŁAJ LOKALNIE X

 

Organizator: Darłowskie Centrum Wolontariatu

Rozpoczęcie: 2017-05-12

Zakończenie: 2017-06-18

Lokalizacja: Darłowo

 

 

Startuje nowa edycja Programu Działaj Lokalnie 2017

Darłowskie Centrum Wolontariatu we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce ogłasza LOKALNY KONKURS GRANTOWY Programu „DZIAŁAJ LOKALNIE X" 2017 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

 W X edycji Programu „Działaj Lokalnie" 2017 wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Jest on prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

W ramach konkursu przewidziane jest przyznanie ok. 10 dotacji w wysokości do 6.000 zł na projekty, które:

-       zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,

-       wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,

-       mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,

-       przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,

-       będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego - samorządów, przedsiębiorców i organizacji  społecznych,

-       będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne - naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.

 Na konkurs można składać nieograniczoną liczbę wniosków, jednak jeden realizator będzie mógł dostać dofinansowanie na realizację najwyżej jednego projektu.

Projekty min. 3 miesięczne, a maksymalnie 6 miesięczne mogą być realizowane w okresie od 1 lipca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. W konkursie nie będą finansowane działania akcyjne i jednorazowe wydarzenia.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu ze środków Programu „Działaj Lokalnie X" to 6.000 zł. Do niej ubiegający się o grant musi dołożyć wkład własny w wysokości minimum 25% wartości dotacji (5% w postaci finansowej, pozostałe 20% w postaci wkładu usługowego, rzeczowego lub pracy wolontariuszy).

Wnioski można składać od 15.05.2017 do 18 czerwca 2017 r. (do godziny 23:59) wyłącznie za pomocą generatora wniosków dostępnego na stronie system.dzialajlokalnie.pl oraz www.dl.wolontariat.com.pl

Szczegółowe zasady przyznawania dotacji znajdują się w Regulaminie konkursu grantowego „Działaj lokalnie X" w 2017 roku.

Program „Działaj Lokalnie X" 2017 odbywa się pod patronatem Starosty Sławieńskiego, wsparciu finansowym partnerów strategicznych, pomocy organizacyjnej samorządów lokalnych powiatu sławieńskiego oraz opiece medialnej Radia Koszalin i Obserwatora Lokalnego.

 Zapraszamy osoby i firmy do partnerstwa w ramach Programu „Działaj Lokalnie" lub wsparcia Programu jako darczyńca!

Dodatkowych informacji udziela Joanna Witkowska i Małgorzata Równicka  z Ośrodka Działaj Lokalnie w Darłowie, tel. 781 830 005 ,tel. 943440497 e-mail: dldarlowo@wolontariat.com.pl 

Darłowskie Centrum Wolontariatu - Ośrodek Działaj Lokalnie; ul. Bogusława X 28 (Stacja DCW, Dworzec PKP - peron 1), 76-150 Darłowo; tel. 781 830 005, email: dldarlowo@wolontariat.com.pl 

 

Zapraszamy do śledzenia strony www.dl.wolontariat.com.pl, gdzie będą pojawiały się informacje na temat szkoleń i konsultacji dotyczących konkursu.

 

Do pobrania:

Wniosek DL 2017 (wersja do wglądu - aplikowanie odbywa się wyłącznie on-line)

Regulamin DL 2017

 

 

 

Zobacz nas na Facebook'u