Królewskie Miasto Darłowo   Darłowo na Facebook'u Darłowo na YouTube Radio Koszalin Pogoda

Darłowo - Darłówko idealny duet do wypoczywania
linia ozdobna
Królewskie Miasto Darłowo linia ozdobna

Najbliższe imprezy

SZKOLENIE DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

Organizator: Urząd Miejski w Darłowie

Rozpoczęcie: 2018-04-18

Zakończenie: 2018-04-18

Lokalizacja: Urząd Miejski w Darłowie, sala konferencyjna

 

SZKOLENIE DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Zapraszamy przedsiębiorców i wszystkich zainteresowanych  na szkolenie  dotyczące sezonowej  działalności  gospodarczej prowadzone przez pracowników Drugiego Urzędu Skarbowego w  Koszalinie,  które odbędzie się w dniu 18.04.2018 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej (nr 22)  Urzędu Miejskiego w Darłowie

w zakresie:

-  podatku od towarów i usług w działalności – mała gastronomia, handel sezonowy, krótkookresowy wynajem kwater, rejestracja VAT, wybór zwolnienia, ewidencjonowanie (rejestry, deklaracje), moment powstania obowiązku podatkowego, podstawa opodatkowania, stawki podatkowe, odliczenia podatku VAT od nabycia towarów i usług, skutki braku ewidencji oraz nierzetelnego prowadzenia ewidencji VAT,

-  kasy rejestrujące tj. informacje dotyczące obowiązujących terminów rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego, informacje o ulgach i warunkach do otrzymania ulgi przy zakupie kas rejestrujących, skutki podatkowe i karne wynikające z nierzetelnego ewidencjonowania sprzedaży lub nieewidencjonowania sprzedaży w ogóle (sankcje, mandaty, KKS),

- podatku dochodowego od osób fizycznych, działalność sezonowa (karta podatkowa, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – omówienie problemów rejestracji, obowiązków spoczywających na podatnikach związanych z posiadaniem i prowadzeniem stosownej ewidencji w powiązaniu z podatkiem VAT).

- obowiązki podatników wynikające z przepisów ustaw podatkowych i sankcji za ich niedopełnienie.

W zakresie problemów związanych z prowadzeniem działalności sezonowej ewentualne pytania prosimy przesłać do II Urzędu Skarbowego w Koszalinie do dnia  06.04.2018 r.. Odpowiedzi na zadane pytania będą również tematem prowadzonego szkolenia.

Zobacz nas na Facebook'u

Ochrona danych osobowych

  1. Administratorem danych jest Miasto Darłowo z siedzibą w Darłowie przy Placu Tadeusza Kościuszki 9. Aby skontaktować się z nami, wyślij wiadomość pod e-mail: poczta@darlowo.pl lub zadzwoń pod numer tel. 94 314 22 23.,
  2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu: Realizacji zakresu działania i zadań ustawowych, o których mowa w Art. 7.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2017.1875 t.j.).
  3. Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  4. administrator danych powołał Inspektora ochrony danych osobowych, e-mail: iod@darlowo.pl, Plac Tadeusza Kościuszki 9, 76-150 Darłowo
  5. dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania zadań publicznych wynikających z przepisów prawa nałożonych na Miasto Darłowo,
  6. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
  8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Zgadzam się

Polityka prywatności

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

 

Zgadzam się