Królewskie Miasto Darłowo   Darłowo na Facebook'u Darłowo na YouTube Radio Koszalin Pogoda

linia ozdobna
Królewskie Miasto Darłowo linia ozdobna

Najbliższe imprezy

Nabór wniosków

 

Organizator: Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania

Rozpoczęcie: 2018-04-30

Zakończenie: 2018-05-29

Lokalizacja: Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie, ul. Racławicka 13, sala 403 (IV piętro)

 

Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania zaprasza na bezpłatne szkolenie dotyczące zasad przyznawania pomocy w ramach konkursu nr 1/2018 ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, które odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2018 r. w godz. 10:30 - 15:00 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Koszalinie, ul. Racławicka 13, sala 403 (IV piętro).


Zakres szkolenia:

- Zasady udzielania wsparcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla podmiotów ubiegających się o przyznanie pomocy w ramach działania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

- Zobowiązania Beneficjentów wynikające z Umowy o przyznaniu pomocy.

- Najistotniejsze elementy procedury wyboru i oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach LSR.

- Lokalne Kryteria Wyboru jako podstawa oceny i wyboru operacji przez Radę Oceniającą LGD.

- Zasady wypełniania Wniosku o przyznanie pomocy.

Wymagane załączniki do Wniosku o przyznanie pomocy.

 

Uczestnictwo w szkoleniu jest punktowane w ramach oceny zgodności projektu z lokalnymi kryteriami wyboru.

Wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie uczestnika pod numerem tel. 94 340 24 58 lub elektronicznie na adres:biuro@stowarzyszeniesgd.pl.

 

Zobacz nas na Facebook'u