Królewskie Miasto Darłowo   Darłowo na Facebook'u Darłowo na YouTube Radio Koszalin Pogoda

Darłowo - Darłówko idealny duet do wypoczywania
linia ozdobna
Królewskie Miasto Darłowo linia ozdobna

INTERFACE PLUS

Innovative Investments for Improved Public Passager Transportin in SBA - an Upgrade of the Interface Project

REFERENCE NUMBER: WTPB.01.03.00-56-006/10.

Całkowita warto¶ć projektu: 2 821 325,00 euro

Warto¶ć budżetu projektu przypadaj±ca na Miasto Darłowo: 516 818,00

Okres realizacji: 2011 - 2013

PROJEKT WSÓŁFINASOWANY Z ¦RODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU POŁUDNIOWY BAŁTYK  2007 - 2013.

 

ANNEX 4_Short summary on project_INTERFACE PLUS in a nutshell

 

Interface Plus

POZIOM DOFINANSOWANIA: 85%

 

Partnerzy projektu:

1.Rostock Port

2.Goldborgsund Municipality

3.Nexo Seaport

4.Municipality of Ustka

5.Municipality of Darlowo

6.Movia Traffic Cooperation

7Public Transport Association Warnow - Lider  Projektu.

 

Oficjalna strona programu:

Interface Plus

Celem Projektu jest promocja poł±czeń promowych w regionie Południowego Bałtyku.

Interface Plus

Walk the Baltic-Take the Ferry!

W wyniku udziału w projekcie Miasta Darłowo w Darłówku Zachodnim powstanie nowoczesny terminal pasażerski, z którego będ± mogli korzystać tury¶ci jaki i przedsiębiorstwa zajmuj±ce się obsługa linii międzynarodowej Darłowo - Bornholm.

Na zdjęciu poniżej przedstawiono miejsce realizacji projektu:

Interface PlusInterface Plus

Działka 1/54; 1/40 obręb 2 m. Darłowo

 

WYDARZENIA:

13 -14.04.2010 Rostock

Spotkanie koordynacyjne  przyszłych partnerów projektu z liderem projektu.

Na zaproszenia lidera projektu: Public Transport Association Warnow  w miejscowo¶ci Rostock spotkali się potencjalni partnerzy projektu:

1. Rostock Port

2. Goldborgsund Municipality

3. Nexo Seaport

4. Municipality of Ustka

5. Municipality of Darlowo

6. Movia Traffic Cooperation

Podczas spotkania omówione zostały zasady uczestnictwa w projekcie, jego cele, harmonogram realizacji, źródła finansowania.

Uczestnicy spotkania potwierdzili deklarację uczestnictwa w projekcie.

Interface Plus

 

Interface Plus

29.09.2010

Przyznanie dofinansowania dla projektu w  wysoko¶ci 2 320 870,05 euro - 85%.

Dofinansowanie przyznane zostało w ramach Programu Południowy Bałtyk 2007 - 2013 finansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju  Regionalnego.

 

25.11.-08.12.2010

Oficjalne podpisanie umowy partnerskiej pomiędzy liderem projektu  - Public Transport Association Warnow  a Gmin± Miasto Darłowo

 

18.01.2011

Spotkanie robocze parterów projektu.

Na spotkaniu omówiono szczegółowe zasady rozliczania kosztów projektu oraz zasad raportowania i uzyskiwania certyfikatu poniesionych wydatków.

Interface Plus

Interface Plus

24.03.2011

Konferencja dotycz±ca rozwoju usług w zakresie promowych przewozów pasażerskich.

Organizatorem konferencji było  miasto Darłowo. 

Uczestnicy: Miasto Ustka, Port Nexo, Urz±d Morski w Słupsku, Zarz±d Portu Morskiego  Darłowo Sp. z o.o., Zarz±d Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o., Kołobrzeska Żegluga Pasażerska, Żegluga Gdańska Sp. z o.o., Regional Municipality of Bornholm, Inzights A/S.

Podczas konferencji  omówiono obecny rynek zwi±zany z przewozami pasażerów promami oraz możliwo¶ć rozwoju  tych usług  w oparciu o fundusze pomocowe  Unii Europejskiej.

Interface Plus

25-27.05.2011

Wizyta studyjna w Szwecji i Dani.

W ramach wizyty studyjnej partnerzy: Miasto Darłowo, Miasto Ustka, Port Nexo  zapoznani zostali z funkcjonowanie terminali  pasażerskich w Ystad, Helsingborg, Helsingor, Faborg, Svendborg.

Interface Plus

Interface Plus

Interface Plus

06.07-22.08.2011.

Opracowanie analizy rozwoju lokalnego sektora turystyki w zakresie morskich poł±czeń pasażersko samochodowych na trasie Darłowo - Bornholm.

Analiza - POL

Analiza - ENG

20.10.2011

Spotkanie robocze partnerów  w Gdańsku

Na spotkaniu, którego organizatorem było miasto Ustka podsumowano dotychczasowe działania w projekcie. Omówiono też przyszłe działania, zmierzaj±ce do realizacji celu projektu.

Interface Plus

Interface Plus

 

30.11.2011

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji technicznej budowy terminala pasażerskiego w Porcie Morskim w Darłowie oraz pełnienie funkcji nadzoru autorskiego.

01.10.2012

Podpisanie umowy na opracowanie dokumentacji technicznej budowy terminala pasażerskiego w Porcie Morskim w Darłowie.

Wykonawc± dokumentacji technicznej zostało:

Biuro Projektowe  NOWA BRAMA ze Słupska.

Dokumentacja projektowa  opracowana ma zostać do końca maja 2012 r.

Interface Plus

Interface Plus

Interface Plus

Interface Plus

Interface Plus

 

Wizualizacje terminala

 

26-27.03.2012

Kolejne spotkanie robocze partnerów projektu miało miejsce w Gdyni . W ci±gu dwóch dni: 26-27 marca partnerzy projektu poznali tzw. dobre praktyki partnerów projektu Interface: Hanseatic City of Rostock, Guldborgsund Municipality, Karlskrona Municipality, Municipality of Trelleborg, Public Transport Association Warnow, Port Authority Rostock, Public Transport Association Blekinge, Polish-Swedish Chamber of Commerce, Port of Karlskrona/ Kruthusen, Ministry for Transport, Building and Regional Development Mecklenburg-Vorpommern, Regional Planning Association Mittleres Mecklenburg Rostock, Gdynia City Hall oraz przedstawili raport dotycz±cych aktualnych działań zwi±zanych z wdrażaniem projektu Interface Plus.

Wdrażanie założeń projektu w mie¶cie Darłowo odbywa się bez przeszkód. Prace wykonywane s± zgodnie z założonym harmonogramem wdrażania. Planowany termin rozpoczęcia budowy terminala to przełom wrze¶nia i paĽdziernika 2012 r.

 

Interface Plus

Interface Plus

Interface Plus

Interface Plus

 

 

Napisali o projekcie

Zobacz nas na Facebook'u

Ochrona danych osobowych

  1. Administratorem danych jest Miasto Darłowo z siedzibą w Darłowie przy Placu Tadeusza Kościuszki 9. Aby skontaktować się z nami, wyślij wiadomość pod e-mail: poczta@darlowo.pl lub zadzwoń pod numer tel. 94 314 22 23.,
  2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu: Realizacji zakresu działania i zadań ustawowych, o których mowa w Art. 7.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2017.1875 t.j.).
  3. Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  4. administrator danych powołał Inspektora ochrony danych osobowych, e-mail: iod@darlowo.pl, Plac Tadeusza Kościuszki 9, 76-150 Darłowo
  5. dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania zadań publicznych wynikających z przepisów prawa nałożonych na Miasto Darłowo,
  6. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
  8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Zgadzam się

Polityka prywatności

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

 

Zgadzam się