Królewskie Miasto Darłowo   Darłowo na Facebook'u Darłowo na YouTube Radio Koszalin Pogoda

Darłowo - Darłówko idealny duet do wypoczywania
linia ozdobna
Królewskie Miasto Darłowo linia ozdobna

Kompetencje miarą sukcesu - Darłowo stawia na edukację

 

 

Pragniemy poinformować, iż w Mieście Darłowo realizowany jest projekt pt.:

 

Kompetencje miarą sukcesu - Darłowo stawia na edukację"

 

Projekt konkursowy jest wdrażany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, Działanie 8.2.- Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Projekt realizowany jest od  września 2017r. do czerwca 2019 r.

 

Celem głównym projektu jest: podniesienie jakości kształcenia 2 szkół na terenie Miasta Darłowo: Miejskie Gimnazjum im. Stanisława Dulewicza i Liceum im. Stefana Żeromskiego i objęcie wsparciem 278 uczniów w zakresie kompetencji kluczowych i/lub wyrównania dysproporcji edukacyjnych dla uczniów mających trudności w spełnieniu wymagań edukacyjnych.

 

Projekt zakłada realizację 1290 h dodatkowych zajęć w naszej szkole obejmujących następujące zakresy:

 

 • Zajęcia rozwijające z języka angielskiego
 • Zajęcia rozwijające z języka niemieckiego
 • Zajęcia rozwijające z matematyki
 • Zajęcia rozwijające z biologii
 • Zajęcia rozwijające z chemii
 • Zajęcia rozwijające z fizyki
 • Zajęcia rozwijające z geografii
 • Zajęcia rozwijające z informatyki
 • Zajęcia rozwijające z podstaw przedsiębiorczości
 • Zajęcia wyrównawcze z matematyki
 • Zajęcia wyrównawcze z biologii
 • Zajęcia wyrównawcze z chemii
 • Motywacja do nauki i terapii
 • Warsztaty edukacyjno-zawodowe
 • Indywidualne spotkania z doradcą edukacyjno-zawodowym

 

Szkoła zostanie również wyposażona w nowoczesne pomoce i materiały dydaktyczne.

 

 

30 nauczycieli z naszej szkoły weźmie udział w doskonaleniu kompetencji w zakresie stosowania metod i form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw, jak również w zakresie pedagogiki specjalnej. 1 nauczyciela podniesie kompetencje poprzez udział w kursie z zakresu programowania, a 20 nauczycieli weźmie udział w szkoleniu „Doskonalenie metod pracy z uczniem niepełnosprawnym".

 

 

 

Całkowita wartość projektu: 531 000,00 zł

Kwota dofinansowania: 477 900,00 zł

 

Zobacz nas na Facebook'u

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych jest Miasto Darłowo z siedzibą w Darłowie przy Placu Tadeusza Kościuszki 9. Aby skontaktować się z nami, wyślij wiadomość pod e-mail: poczta@darlowo.pl lub zadzwoń pod numer tel. 94 314 22 23.,
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu: Realizacji zakresu działania i zadań ustawowych, o których mowa w Art. 7.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2017.1875 t.j.).
 3. Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 4. administrator danych powołał Inspektora ochrony danych osobowych, e-mail: iod@darlowo.pl, Plac Tadeusza Kościuszki 9, 76-150 Darłowo
 5. dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania zadań publicznych wynikających z przepisów prawa nałożonych na Miasto Darłowo,
 6. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Zgadzam się

Polityka prywatności

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

 

Zgadzam się