Królewskie Miasto Darłowo   Darłowo na Facebook'u Darłowo na YouTube Radio Koszalin Pogoda

Darłowo - Darłówko idealny duet do wypoczywania
linia ozdobna
Królewskie Miasto Darłowo linia ozdobna

Informacja ws. zmian nazw ulic: Berlinga i Hanki Sawickiej

Uprzejmie informuję, że Rada Miejska w Darłowie podjęła następujące uchwały dotyczące zmiany nazw ulic w Darłowie:

 

1. W dniu 28 sierpnia 2017r. Nr XLIII/329/2017 w sprawie zmiany nazwy ulicy
,,gen. Zygmunta Berlinga” na ulicę ,,gen. Stanisława Skalskiego” w Darłowie, która została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego Dz.U. poz. 3833 z dnia 26.09.2017r. i Nr XLIII/330/2017  w sprawie zmiany nazwy ulicy ,,Hanki Sawickiej” na ulicę ,,Króla Eryka Pomorskiego” w Darłowie, która została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego Dz.U. poz. 3835 z dnia 26.09.2017r.

 

2. W dniu 11 września 2017r. Nr XLIV/334/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazwy ulicy ,,gen. Zygmunta Berlinga” na ulicę ,,gen. Stanisława Skalskiego” w Darłowie, która została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego Dz.U. poz. 3834 z dnia 26.09.2017r. i Nr   XLIV/335/2017  zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazwy ulicy ,,Hanki Sawickiej” na ulicę ,,Króla Eryka Pomorskiego” w Darłowie, która została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego Dz.U. poz. 3836 z dnia 26.09.2017r.

 

Zmiany nazw ulic są wynikiem wprowadzenia w życie ustawy z dnia 1 kwietnia 2016r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. z 2016r., poz. 744).

 

Burmistrz Miasta Darłowo informuje, że wymiana dokumentów takich jak: dowód osobisty, prawo jazdy czy dowód rejestracyjny pojazdu są zwolnione od opłat. Jednocześnie zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 roku o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz.U. z 2016r. poz. 744) dokumenty te zachowują swoją ważność pomimo zmiany nazwy przedmiotowych ulic. Zatem nie ma konieczności zmiany
ww. dokumentów.

 

Za zmiany wprowadzane w księgach wieczystych, rejestrach, ewidencjach i pismach urzędowych. Jest to możliwe, ponieważ zgodnie z ustawą „pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat”.

 

Właściciele nieruchomości powinni poinformować o zmianie nazwy ulicy w: Bankach, dostawców energii elektrycznej, dostawców gazu, dostawców usług telekomunikacyjnych, telewizyjnych i internetowych, agencje ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne, zakłady pracy, przychodnie lekarskie, szkoły, przedszkola, Urząd Skarbowy, ZUS, KRUZ i inne.


Obywatele ponoszą jednak związane z wymianą dokumentów koszty inne niż opłaty (np. koszty fotografii zamieszczanej w dokumentach, koszty przejazdów), koszty tabliczek oznaczających posesje z numerem porządkowym nieruchomości, a także takie koszty jak
np. wymiana szyldów, wizytówek, papieru firmowego, koszty poinformowania nadawców korespondencji, koszty zmiany ogłoszeń i reklam, zmiana pieczątek firmowych bądź osobistych.

 

Burmistrz Miasta Darłowo  w związku z dokonaną zmianą nazw ulic zwraca się z prośbą do mieszkańców, przedsiębiorców, zarządców budynków położonych przy ulicach objętych zmianami o uaktualnienie tablic z numerami porządkowymi o nową nazwę ulicy (numery porządkowe pozostają bez zmian).

 

Burmistrz Miasta Darłowo powiadomił o zmianie nazw ulic następujące instytucje:  Starostwo Powiatowe w Sławnie,  Urząd  Statystyczny Oddział w Koszalinie, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Rodzinna w Darłowie, Szpital Powiatowy w Sławnie, Kuratorium Oświaty Delegatura w Koszalinie, Jednostkę  Ratowniczo Gaśnicza w Darłowie, Zakład Energetyczny S.A. Koszalin, Urząd Pocztowy w Darłowie, Telekomunikację Polską S.A.
w Koszalinie,  Komisariat Policji w Darłowie, Parafie Rzymsko Katolickie w Darłowie, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o. o.  w Darłowie, Miejski Zarząd Budynków Komunalnych w Darłowie, Lecznice Zwierząt w Darłowie, Radę Osiedla Południe,
Radę Osiedla Bema, Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wm., Referat Gospodarki Odpadami wm., Referat Integracji Europejskiej i Inwestycji wm., Ewidencję Ludności wm.

 

BURMISTRZ

Arkadiusz Klimowicz

D. Godlewska - GG

Opublikowano: 2018-03-02

 

Zobacz nas na Facebook'u

Ochrona danych osobowych

  1. Administratorem danych jest Miasto Darłowo z siedzibą w Darłowie przy Placu Tadeusza Kościuszki 9. Aby skontaktować się z nami, wyślij wiadomość pod e-mail: poczta@darlowo.pl lub zadzwoń pod numer tel. 94 314 22 23.,
  2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu: Realizacji zakresu działania i zadań ustawowych, o których mowa w Art. 7.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2017.1875 t.j.).
  3. Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  4. administrator danych powołał Inspektora ochrony danych osobowych, e-mail: iod@darlowo.pl, Plac Tadeusza Kościuszki 9, 76-150 Darłowo
  5. dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania zadań publicznych wynikających z przepisów prawa nałożonych na Miasto Darłowo,
  6. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
  8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Zgadzam się

Polityka prywatności

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

 

Zgadzam się