Królewskie Miasto Darłowo   Darłowo na Facebook'u Darłowo na YouTube Radio Koszalin Pogoda

Darłowo - Darłówko idealny duet do wypoczywania
linia ozdobna
Królewskie Miasto Darłowo linia ozdobna

Informacja ws. zmian nazw ulic: Berlinga i Hanki Sawickiej

Uprzejmie informuję, że Rada Miejska w Darłowie podjęła następujące uchwały dotyczące zmiany nazw ulic w Darłowie:

 

1. W dniu 28 sierpnia 2017r. Nr XLIII/329/2017 w sprawie zmiany nazwy ulicy
,,gen. Zygmunta Berlinga” na ulicę ,,gen. Stanisława Skalskiego” w Darłowie, która została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego Dz.U. poz. 3833 z dnia 26.09.2017r. i Nr XLIII/330/2017  w sprawie zmiany nazwy ulicy ,,Hanki Sawickiej” na ulicę ,,Króla Eryka Pomorskiego” w Darłowie, która została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego Dz.U. poz. 3835 z dnia 26.09.2017r.

 

2. W dniu 11 września 2017r. Nr XLIV/334/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazwy ulicy ,,gen. Zygmunta Berlinga” na ulicę ,,gen. Stanisława Skalskiego” w Darłowie, która została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego Dz.U. poz. 3834 z dnia 26.09.2017r. i Nr   XLIV/335/2017  zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazwy ulicy ,,Hanki Sawickiej” na ulicę ,,Króla Eryka Pomorskiego” w Darłowie, która została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego Dz.U. poz. 3836 z dnia 26.09.2017r.

 

Zmiany nazw ulic są wynikiem wprowadzenia w życie ustawy z dnia 1 kwietnia 2016r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. z 2016r., poz. 744).

 

Burmistrz Miasta Darłowo informuje, że wymiana dokumentów takich jak: dowód osobisty, prawo jazdy czy dowód rejestracyjny pojazdu są zwolnione od opłat. Jednocześnie zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 roku o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz.U. z 2016r. poz. 744) dokumenty te zachowują swoją ważność pomimo zmiany nazwy przedmiotowych ulic. Zatem nie ma konieczności zmiany
ww. dokumentów.

 

Za zmiany wprowadzane w księgach wieczystych, rejestrach, ewidencjach i pismach urzędowych. Jest to możliwe, ponieważ zgodnie z ustawą „pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat”.

 

Właściciele nieruchomości powinni poinformować o zmianie nazwy ulicy w: Bankach, dostawców energii elektrycznej, dostawców gazu, dostawców usług telekomunikacyjnych, telewizyjnych i internetowych, agencje ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne, zakłady pracy, przychodnie lekarskie, szkoły, przedszkola, Urząd Skarbowy, ZUS, KRUZ i inne.


Obywatele ponoszą jednak związane z wymianą dokumentów koszty inne niż opłaty (np. koszty fotografii zamieszczanej w dokumentach, koszty przejazdów), koszty tabliczek oznaczających posesje z numerem porządkowym nieruchomości, a także takie koszty jak
np. wymiana szyldów, wizytówek, papieru firmowego, koszty poinformowania nadawców korespondencji, koszty zmiany ogłoszeń i reklam, zmiana pieczątek firmowych bądź osobistych.

 

Burmistrz Miasta Darłowo  w związku z dokonaną zmianą nazw ulic zwraca się z prośbą do mieszkańców, przedsiębiorców, zarządców budynków położonych przy ulicach objętych zmianami o uaktualnienie tablic z numerami porządkowymi o nową nazwę ulicy (numery porządkowe pozostają bez zmian).

 

Burmistrz Miasta Darłowo powiadomił o zmianie nazw ulic następujące instytucje:  Starostwo Powiatowe w Sławnie,  Urząd  Statystyczny Oddział w Koszalinie, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Rodzinna w Darłowie, Szpital Powiatowy w Sławnie, Kuratorium Oświaty Delegatura w Koszalinie, Jednostkę  Ratowniczo Gaśnicza w Darłowie, Zakład Energetyczny S.A. Koszalin, Urząd Pocztowy w Darłowie, Telekomunikację Polską S.A.
w Koszalinie,  Komisariat Policji w Darłowie, Parafie Rzymsko Katolickie w Darłowie, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o. o.  w Darłowie, Miejski Zarząd Budynków Komunalnych w Darłowie, Lecznice Zwierząt w Darłowie, Radę Osiedla Południe,
Radę Osiedla Bema, Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wm., Referat Gospodarki Odpadami wm., Referat Integracji Europejskiej i Inwestycji wm., Ewidencję Ludności wm.

 

BURMISTRZ

Arkadiusz Klimowicz

D. Godlewska - GG

Opublikowano: 2018-03-02

 

Zobacz nas na Facebook'u

Polityka prywatności

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

 

Zgadzam się Nie, chcę dowiedzieć się więcej