Królewskie Miasto Darłowo   Darłowo na Facebook'u Darłowo na YouTube Radio Koszalin Pogoda

Ferie 2018
linia ozdobna
Królewskie Miasto Darłowo linia ozdobna

BURMISTRZ  MIASTA  DARŁOWO informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Darłowie podano do wiadomości publicznej, na okres 21 dni, wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia Nr GG.0050.958.2017 Burmistrza Miasta Darłowo z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości komunalnych z przeznaczeniem na lokalizację miejsc składowania odpadów bytowych.

Informacje szczegółowe można uzyskać w pok. Nr 26-27 Urzędu Miejskiego w Darłowie osobiście lub telefonicznie pod nr 094-314 -22-23 wew. 242.

K. Sz.

Opublikowano: 2017-12-18

 

Zobacz nas na Facebook'u