Królewskie Miasto Darłowo      Darłowo na Facebook'u  Darłowo na YouTube  Radio Koszalin  Pogoda

Darłowo - Darłówko idealny duet do wypoczywania
linia ozdobna
Królewskie Miasto Darłowo linia ozdobna

Tryb pozakonkursowy przyznawania dotacji - Darłowska Laponia Świętego Mikołaja

 

W dniu 5 listopada br. do Urzędu Miejskiego w Darłowie wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pn. przygotowanie i organizacja festynu integracyjnego z elementami  profilaktyki dla rodzin z terenu Miasta Darłowo „Darłowska Laponia Świętego Mikołaja” złożona przez Darłowskie Centrum Wolontariatu.

 

Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t Dz. U z 2019 roku poz. 688 ze zmianami) Miasto Darłowo może zlecić organizacji pozarządowej oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 wymienionej ustawy realizację zadanie publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z  pominięciem otwartego konkursu ofert.

 

Uznając celowość realizacji zadania na okres 7 dni przedmiotowa oferta zostanie umieszczona:

1)      w Biuletynie Informacji Publicznej,

2)      na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Darłowie (cała treść oferty dostępna

w pokoju Nr 5),

3)      na stronie internetowej Miasta Darłowo.

 

Każdy, w terminie 7 dni tj. do dnia 21 listopada br.  może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Po rozpatrzeniu uwag niezwłocznie zostanie podpisana umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego. Przedmiotowa oferta stanowić będzie załącznik do umowy.

 

 

 

Lp

Data publikacji

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Wnioskowana kwota dotacji

1.

14  listopada 2019r.

Darłowskie Centrum Wolontariatu

Darłowska Laponia Św. Mikołaja

5.400,00

oss

Opublikowano: 2019-11-14

 

Zobacz nas na Facebook'u

Polityka prywatności

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

 

Zgadzam się Nie, chcę dowiedzieć się więcej