Królewskie Miasto Darłowo   Darłowo na Facebook'u Darłowo na YouTube Radio Koszalin Pogoda

Darłowo - Darłówko idealny duet do wypoczywania
linia ozdobna
Królewskie Miasto Darłowo linia ozdobna

Przetargi

Remonty dróg gminnych o nawierzchni gruntowej na terenie Miasta Darłowo

 

Przetarg ogłosił: Burmistrz Miasta Darłowo

Rodzaj: roboty budowlane

Tryb: nieograniczony

Termin: 2017-03-03 10:30:00

 

Czytaj dalej ...


Przebudowa ulicy Zygmunta III Wazy, ulic Juliana Fałata, Adolfa Dygasińskiego, Wojciecha Kossaka oraz budowa chodników i zjazdów w ulicy Księżnej Zofii w Darłowie

 

Przetarg ogłosił: Burmistrz Miasta Darłowo

Rodzaj: roboty budowlane

Tryb: nieograniczony

Termin: 2017-03-07 10:30:00

 

Czytaj dalej ...


Zakup i sukcesywna dostawa worków na odpady komunalne zmieszane o pojemności 60l i 120 l oraz worków do zbiórki odpadów segregowanych o pojemności 120l

 

Przetarg ogłosił: Burmistrz Miasta Darłowo

Rodzaj: dostawa

Tryb: zapytanie ofertowe

Termin: 2017-03-10 10:30:00

 

Czytaj dalej ...


Zakup i dostawa pojemników do segregacji typu dzwon - papier oraz metalowych pojemników na popiół

 

Przetarg ogłosił: Burmistrz Miasta Darłowo

Rodzaj: dostawa

Tryb: zapytanie ofertowe

Termin: 2017-03-10 10:30:00

 

Czytaj dalej ...


Bieżące remonty cząstkowe masą mineralno - bitumiczną "na gorąco" na drogach zarządzanych przez Burmistrza Miasta Darłowo

 

Przetarg ogłosił: Burmistrz Miasta Darłowo

Rodzaj: roboty budowlane

Tryb: nieograniczony

Termin: 2017-03-14 10:30:00

 

Czytaj dalej ...


Ogłoszenie II przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę utwardzonego placu o powierzchni 300 m2, położonego przy ul. Kąpielowej 2, na części działki nr 89/1 w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Darłowo z przeznaczeniem na działalność sezonową, przez okres trzech lat.

 

Przetarg ogłosił: Burmistrz Miasta Darłowo

Rodzaj: dzierżawa

Tryb: nieograniczony

Termin: 2017-03-24 10:00:00

 

Czytaj dalej ...


Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na nieruchomość położoną przy ul. Jagiellońskiej, obr. 3 m. Darłowo - 24.04.2017 roku, godz. 10.00

 

Przetarg ogłosił: Burmistrz Miasta Darłowo

Rodzaj: sprzedaż nieruchomości

Tryb: nieograniczony

Termin: 2017-04-24 10:00:00

 

Czytaj dalej ...

Zobacz nas na Facebook'u