Królewskie Miasto Darłowo   Darłowo na Facebook'u Darłowo na YouTube Radio Koszalin Pogoda

linia ozdobna
Królewskie Miasto Darłowo linia ozdobna

Przetargi

Przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w Darłowie

 

Przetarg ogłosił: Burmistrz Miasta Darłowo

Rodzaj: sprzedaż nieruchomości

Tryb: nieograniczony

Termin: 2018-03-27 12:00:00

 

Burmistrz Miasta Darłowo ogłasza  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w dniu 27 marca 2018 roku:

o godz. 12:00 - nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym numer 10 miasta Darłowa przy ulicy Sportowej 30, którą stanowi działka gruntu oznaczona w ewidencji gruntów numerem geodezyjnym 27/62, o powierzchni 2000 m2 (0,2000 ha),  dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1K/00029061/8. Nieruchomość w ewidencji gruntów oznaczona jest jako użytek gruntowy: ,,R" o klasie bonitacyjnej IIIb - powierzchnia 1455 m2 (0,1455 ha) i ,,R" o klasie bonitacyjnej IVa powierzchnia 545 m2 (0,0545ha).

Cena wywoławcza nieruchomości              - 176.000,00 złotych.

Ustanowione wadium                                  -   9.000,00 złotych.

Postąpienie wynosi nie mniej niż        -     1.760,00 złotych.

 

Zbywana nieruchomość położona jest na terenie, który w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczony jest symbolem 38 MN,U i przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami nieuciążliwymi wbudowanymi.

Ogłoszenie i warunki przetargu zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Darłowie: „www.darlowo.pl" w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Zarządzenia Burmistrza" - luty 2018 rok, zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Darłowie oraz są do wglądu w pokoju numer 27.

Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w pokoju numer 27 w Urzędzie Miejskim w Darłowie lub pod numerem telefonu (94) 314 22 23 do 26, wewnętrzny 207.

Zastrzega się prawo odwołania przetargów z ważnych powodów.

 

Zobacz nas na Facebook'u