Królewskie Miasto Darłowo   Darłowo na Facebook'u Darłowo na YouTube Radio Koszalin Pogoda

linia ozdobna
Królewskie Miasto Darłowo linia ozdobna

Przetargi

Remont pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Społecznych im. Lotników Morskich w Darłowie

 

Przetarg ogłosił: Burmistrz Miasta Darłowo

Rodzaj: roboty budowlane

Tryb: nieograniczony

Termin: 2018-03-21 10:30:00

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Projekt umowy

Formularz oferty - zał. Nr 2

Oświadczenie wykonawcy - zał. Nr 3

Wykaz robót - zał. Nr 4

Wykaz osób - zał. Nr 5

Projekt branży budowlanej

Projekt branży elektrycznej

Uzupełnienie do projektu

Dokumentacja fotograficzna

Pomocnicze przedmiary robót

Zobacz nas na Facebook'u