Królewskie Miasto Darłowo   Darłowo na Facebook'u Darłowo na YouTube Radio Koszalin Pogoda

linia ozdobna
Królewskie Miasto Darłowo linia ozdobna

Darłowski Samorząd przyjmuje wnioski do budżetu na rok 2018

Darłowo, 25 września 2017 roku

Burmistrz Miasta Darłowo informuje o rozpoczęciu prac

nad projektem budżetu Miasta na 2018 rok

 

 

         Zgodnie z uchwałą Nr XLIX/422/10 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 25 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy-Miasto Darłowo, do dnia 30 września 2017 roku gromadzone są wnioski:

- komisji merytorycznych Rady Miejskiej,

- organizacji społecznych,

- mieszkańców Darłowa,

do projektu budżetu na 2018 rok.

 

         Wnioski do budżetu miasta na 2018 rok należy składać w Urzędzie Miejskim w  Biurze Obsługi Interesantów  w godzinach od 700 - 1500 ( od poniedziałku do środy ) oraz od 700 - 1400 ( w piątki ) i od 700-1600 ( w czwartki).

 

 

 

                                                                                                        /-/ Burmistrz Miasta Darłowo

                                                                                                                 Arkadiusz Klimowicz

 

 

L.W.

Darłowski Samorząd przyjmuje wnioski do budżetu na rok 2018

Zobacz nas na Facebook'u