Królewskie Miasto Darłowo   Darłowo na Facebook'u Darłowo na YouTube Radio Koszalin Pogoda

Darłowo - Darłówko idealny duet do wypoczywania
linia ozdobna
Królewskie Miasto Darłowo linia ozdobna

Darłowo dostanie dotację z UE na przebudowę miejskiego targowiska

Darłowo, 29 września 2017 roku

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego 25 września 2017 podjął uchwałę w sprawie podania do publicznej wiadomości listy operacji zawierającej informację o kolejności przysługiwania pomocy przyznawanej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

 

Projekt zgłoszony przez burmistrza miasta Darłowo znalazł się na 4 miejscu pośród 12 projektów, które otrzymają wsparcie finansowe. Z budżetu UE dostaniemy  615 238 złotych, co stanowi 63,6 procent  wartości całości projektu.

 

Planowany, szacunkowy koszt inwestycji wynosi ok. 966,9 tys. zł.                

 

Opracowany projekt koncepcyjny zakłada przebudowę sieci: kanalizacji deszczowej i sanitarnej, wodociągowej i elektroenergetycznej oraz fotowoltaicznej. Dalej nastąpi przebudowa nawierzchni istniejącego placu targowego na powierzchni ok. 1000 m kw. Na targowisku zostanie wzniesiona otwarta  hala targowa o powierzchni 500 m kw. ze stanowiskami handlowymi. Przewiduje się, że łącznie będzie 100 stanowisk targowych, z czego znaczna większość w zadaszonej hali. Ponadto zostanie wybudowana toaleta, mediapunkt i parking o powierzchni ok. 880m kw. dla potrzeb targowiska. 

 

Inwestycja realizowana będzie w systemie zaprojektuj i wybuduj.  

 

Jeszcze w tym roku budżetowym zostanie ogłoszony przetarg nieograniczony na realizacje tej potrzebnej inwestycji.

L.Walkiewicz

Darłowo dostanie dotację z UE na przebudowę miejskiego targowiska

Zobacz nas na Facebook'u

Ochrona danych osobowych

  1. Administratorem danych jest Miasto Darłowo z siedzibą w Darłowie przy Placu Tadeusza Kościuszki 9. Aby skontaktować się z nami, wyślij wiadomość pod e-mail: poczta@darlowo.pl lub zadzwoń pod numer tel. 94 314 22 23.,
  2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu: Realizacji zakresu działania i zadań ustawowych, o których mowa w Art. 7.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2017.1875 t.j.).
  3. Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  4. administrator danych powołał Inspektora ochrony danych osobowych, e-mail: iod@darlowo.pl, Plac Tadeusza Kościuszki 9, 76-150 Darłowo
  5. dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania zadań publicznych wynikających z przepisów prawa nałożonych na Miasto Darłowo,
  6. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
  8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Zgadzam się

Polityka prywatności

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

 

Zgadzam się