Królewskie Miasto Darłowo   Darłowo na Facebook'u Darłowo na YouTube Radio Koszalin Pogoda

Darłowo - Darłówko idealny duet do wypoczywania
linia ozdobna
Królewskie Miasto Darłowo linia ozdobna

Podpisano umowę na budowę kładki przyrodniczej w Darłówku

Darłowo, 9 października 2017 roku

 Burmistrz Darłowa -Arkadiusz Klimowicz, 6 października  2017  podpisał umowę z  firmą Hanimat Sp. z o.o  z Redy na zadanie: Budowa kładki przyrodniczej na wydmie zachodniej w Darłowie.

Projekt będzie do realizowany w ramach działania 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych - infrastruktura turystyki aktywnej będącej produktem turystycznym, służącego realizacji celów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Ażurowa  kładka na palach  zostanie wybudowana na długości ok.  600 metrów.  Będzie ona  przebiegać po wydmie  od przejścia na plażę przy ulicy Sosnowej, które również zostanie przebudowane,  do terenu dawanej Hydrogeobudowy – przejście w ciągu ulicy Dorszowej.  Na kładce znajdować się będą  dwie platformy widokowe oraz dwa miejsca do podziwiania i utrwalania w obiektywie widoków na morze w trakcie spacerów. W miejscach widokowych zamontowane zostaną szklane osłony.  Całość konstrukcji będzie wykonana z drewna syntetycznego.  Szerokość kładki, zamontowanej na wysokości 1 metra wyniesie  2,25m.  Budowla będzie omijać drzewa i chronione rośliny. Cała trasa zostanie podświetlona  punktowo. Na kładce zostaną rozmieszczone ławki, kosze i dwie lunety. Na początku i na końcu trasy zamontowane zostaną info-kioski, które będą informować turystów i spacerowiczów o  wydmie, otaczającej  przyrodzie i występujących na trasie gatunkach roślin chronionych, rybach bałtyckich oraz ptakach i ssakach morskich i ptakach mających legowiska na wybrzeżu.  Inwestycja zostanie zrealizowana kosztem 3.038 100 złotych, a wsparcie ze środków unijnych  wyniesie 1,8 miliona złotych.   Planowany termin zakończenia budowy i oddania obiektu do użytku to 18 czerwiec 2018

Leszek Walkiewicz

Podpisano umowę na budowę kładki przyrodniczej w Darłówku

Zobacz nas na Facebook'u

Ochrona danych osobowych

  1. Administratorem danych jest Miasto Darłowo z siedzibą w Darłowie przy Placu Tadeusza Kościuszki 9. Aby skontaktować się z nami, wyślij wiadomość pod e-mail: poczta@darlowo.pl lub zadzwoń pod numer tel. 94 314 22 23.,
  2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu: Realizacji zakresu działania i zadań ustawowych, o których mowa w Art. 7.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2017.1875 t.j.).
  3. Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  4. administrator danych powołał Inspektora ochrony danych osobowych, e-mail: iod@darlowo.pl, Plac Tadeusza Kościuszki 9, 76-150 Darłowo
  5. dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania zadań publicznych wynikających z przepisów prawa nałożonych na Miasto Darłowo,
  6. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
  8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Zgadzam się

Polityka prywatności

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

 

Zgadzam się