Królewskie Miasto Darłowo   Darłowo na Facebook'u Darłowo na YouTube Radio Koszalin Pogoda

Darłowo - Darłówko idealny duet do wypoczywania
linia ozdobna
Królewskie Miasto Darłowo linia ozdobna

Nie pal w piecu toksycznymi plastykami

Darłowo, 4 grudnia 2017 roku

Wrzucone do pieca butelki i inne tworzywa sztuczne podczas spalania zamieniają się w rakotwórcze gazy. Nie wolno w piecach palić:

plastikowych pojemników i butelek po napojach,  opon i innych odpadów z gumy, przedmiotów z tworzyw sztucznych,  elementów drewnianych pokrytych lakierem,  sztucznej skóry, opakowań po rozpuszczalnikach czy środkach ochrony roślin, opakowań i pozostałości po farbach i lakierach, plastikowych toreb z polietylenu. Dym z palonych w domowych piecach odpadów jest szkodliwy dla zdrowia i środowiska !

Gdy wrzucasz do pieca folię, karton po mleku, kolorową gazetę czy środki higieniczne to narażasz siebie, swoich bliskich i okolicznych mieszkańców, oraz przechodniów  na oddychanie trującym powietrzem i osadzanie się trucizn w ziemi, wodach gruntowych i na roślinach. Toksyny z atmosfery wraz z opadami  wracają na ogrody, parki i przechodzą do gleby i wód gruntowych. Zatruwają warzywa, pasze i pokarmy dla ludzi. Dwutlenek siarki, tlenki azotu, pyły metali ciężkich: kadmu, rtęci, tytanu, arsenu, kobaltu, niklu, selenu, ołowiu, chromu. wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne w tym benzo(a)piren, cyjanowodór, chlorowodór oraz dioksyny i furany  toksycznie działają na nasze organizmy, co objawia się w postaci np. chorób nowotworowych i zmian rakowych, chorób płuc itp

 Jeżeli wiesz, że sąsiad truje nas paląc w piecu toksycznymi tworzywami sztucznymi  zadzwoń do Straży Miejskiej w Darlowie pod numer  943143497.

 Jak ostrzega  Rafał Musiał komendant Straży Miejskiej w Darłowie za palenie w piecu szkodliwymi dla zdrowia odpadami SM może nałożyć mandat 500 złotych lub skierować sprawę do sądu o wymierzenie grzywny do 5000 złotych.

L.Walkiewicz

Nie pal w piecu toksycznymi plastykami

Zobacz nas na Facebook'u

Ochrona danych osobowych

  1. Administratorem danych jest Miasto Darłowo z siedzibą w Darłowie przy Placu Tadeusza Kościuszki 9. Aby skontaktować się z nami, wyślij wiadomość pod e-mail: poczta@darlowo.pl lub zadzwoń pod numer tel. 94 314 22 23.,
  2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu: Realizacji zakresu działania i zadań ustawowych, o których mowa w Art. 7.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2017.1875 t.j.).
  3. Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  4. administrator danych powołał Inspektora ochrony danych osobowych, e-mail: iod@darlowo.pl, Plac Tadeusza Kościuszki 9, 76-150 Darłowo
  5. dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania zadań publicznych wynikających z przepisów prawa nałożonych na Miasto Darłowo,
  6. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
  8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Zgadzam się

Polityka prywatności

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

 

Zgadzam się