Królewskie Miasto Darłowo   Darłowo na Facebook'u Darłowo na YouTube Radio Koszalin Pogoda

Darłowo - Darłówko idealny duet do wypoczywania
linia ozdobna
Królewskie Miasto Darłowo linia ozdobna

Zapraszamy na przedświąteczną sesję Rady Miejskiej

Darłowo, 15 grudnia 2017 roku

W piątek 22 grudnia o godz. 10  w sali konferencyjnej darłowskiego ratusza  rozpocznie się 49. w tej kadencji zwyczajna sesja Rady Miejskiej. Jednym z najważniejszych punktów obrad będzie podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Darłowo na rok 2018.                                                               Porządek obrad obejmuje 17 następujących  punktów:  

  1. Sprawy organizacyjne:

     - otwarcie sesji i stwierdzenie kworum,

     - propozycje zmiany porządku obrad,

     - zatwierdzenie protokołów sesji z: 26 października 2017 roku i 22 listopada 2017 roku.
 
 2. Sprawozdanie  Burmistrza Miasta z działań podejmowanych w okresie między sesjami.

  3. Trybuna Obywatelska:
      - wnioski i postulaty Zarządów Osiedli,

      - uwagi i wnioski mieszkańców. 

  4. Interpelacje.

  5. Zapytania Radnych.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy - Miasta Darłowo na rok 2018  (Druk nr 1 - radnym został przekazany 22 listopada b.r.).
  7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy - Miasta Darłowo na lata 2018-2023 (Druk nr 2 - radnym został przekazany 22 listopada b.r.).
  8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Mieście Darłowo na lata 2017 -  2019 (Druk nr 3).
  9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Darłowo na rok 2018 (Druk nr 4).
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/118/2015 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości  (Druk nr 5).
11. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia  regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Darłowo (Druk nr 6).
12. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Druk nr 7).
13. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych (Druk nr 8).
14. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawek tych opłat oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności (Druk nr 9).
15. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Druk nr 10).
16. Odpowiedzi na interpelacje.
17. Zamknięcie sesji. 

 

L.W.

Zapraszamy na przedświąteczną sesję Rady Miejskiej

Zobacz nas na Facebook'u

Polityka prywatności

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

 

Zgadzam się Nie, chcę dowiedzieć się więcej