Królewskie Miasto Darłowo   Darłowo na Facebook'u Darłowo na YouTube Radio Koszalin Pogoda

Ferie 2018
linia ozdobna
Królewskie Miasto Darłowo linia ozdobna

Ogłoszono przetarg na wykonanie projektu Hali Sportowej przy SP nr 3

Darłowo, 15 grudnia 2017 roku

Arkadiusz Klimowicz –burmistrz Darłowa ogłosił przetarg nieograniczony na  Sporządzenie projektów budowlano - wykonawczych budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Darłowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego oraz pełnieniem nadzoru autorskiego. Oferty naprzyjmowane w terminie do 21 grudnia 2017 do godz.10.30.                                                                                                  Budynek wzniesiony  zostanie w miejscu istniejącego boiska asfaltowego. Jak nas informuje Tomasz Breszka  kierownik referatu integracji europejskiej i inwestycji, harmonogram prac przewiduje wykonanie dokumentacji technicznej i uzyskanie stosownych zezwoleń w roku 2018. Następnie  z  początkiem roku 2019 miasto przystąpi do wyboru wykonawcy robót a całość prac planuje się zakończyć we wrześniu 2020 roku. Dyscyplinami sportowymi wiodącymi mają być siatkówka oraz koszykówka. Hala posiadać będzie pełnowymiarowe boisko do koszykówki oraz siatkówki o wymaganych wysokościach. Zagospodarowanie terenu przewiduje wykonanie łącznika hali z istniejącym budynkiem szkoły, budowę miejsc postojowych oraz przebudowę istniejącego placu apelowego. Oprócz głównej areny, w obiekcie funkcjonować ma też profesjonalna sala do nauki tańca, ćwiczeń gimnastyki, itp.

L.W.

 Ogłoszono przetarg na wykonanie projektu Hali Sportowej przy SP nr 3 Ogłoszono przetarg na wykonanie projektu Hali Sportowej przy SP nr 3

Zobacz nas na Facebook'u