Królewskie Miasto Darłowo   Darłowo na Facebook'u Darłowo na YouTube Radio Koszalin Pogoda

Darłowo - Darłówko idealny duet do wypoczywania
linia ozdobna
Królewskie Miasto Darłowo linia ozdobna

Rekordowo wysoki i proinwestycyjny budżet miasta Darłowa na rok 2018

Darłowo, 27 grudnia 2017 roku

 

 

 Na ostatniej w tym roku  zwyczajnej sesji Rady Miejskiej, która obradowała w ratuszu 22 grudnia 2017 uchwalono budżet miasta Darłowa na rok 2018. Jedynie jedna osoba głosowała przeciw  prorozwojowemu budżetowi  Królewskiego Miasta.

Przypomnę ważniejsze ustalenia budżetu miasta Darłowa na rok 2018

 Uchwalono  dochody budżetu w wysokości-71.629.948,94zł, z tego:

- dochody bieżące-51.639.327,28 zł,

- dochody majątkowe-19.990.621,66 zł..

Ustalono wydatki budżetu w wysokości-76.777.670,82 zł.

Z tego:  wydatki bieżące-57.633.609,16 zł, wydatki majątkowe-19.144.061,66 zł. Planowany deficyt  Budżetu w wysokości- 5.147.721,88 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: wolnych środków - 5.147.721,88 zł, W budżecie utworzono  rezerwy: ogólną w wysokości-200.000 zł, oraz  celową w wysokości-386.460,00 zł, z przeznaczeniem na: realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego -186.460,00 zł, oraz na zakup materiałów i usług remontowych w placówkach oświatowych, nagrody na DEN -200.000,00 zł,

Ustalono także  limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na: pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta Darłowo, do kwoty-7.000.000  zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty-900.000 zł.

Jak podkreślił Arkadiusz Klimowicz burmistrz Darłowa przy konstrukcji budżetu wsłuchiwano się w glosy mieszkańców, rad  osiedli i wszystkich radnych niezależnie od opcji. Przeznaczenie ponad 19 milionów złotych na inwestycje, co stanowi 25 procent ogółu wydatków stawia darłowski budżet  w gronie czołówki miast polskich o podobnej liczbie mieszkancow. Wydatki majątkowe w roku 2018 będą ponad dwukrotnie większe aniżeli w roku 2017. Priorytetami uchwalonego budżetu są inwestycje w infrastrukturę miasta i cele społeczne.

 Porównując uchwalone budżety na rok 2018 miasta Sławna i miasta Darłowa uwidacznia się wielka różnica w wydatkach majątkowych, czyli inwestycjach. Darłowo przeznacza blisko pięć razy (488,5 %) więcej na inwestycje, aniżeli  powiatowe miasto Sławno, które zadowala się wydatkami na te cele w kwocie 4.092.178 zł

 

L. Walkiewicz

 Rekordowo wysoki i proinwestycyjny budżet miasta Darłowa  na rok 2018 Rekordowo wysoki i proinwestycyjny budżet miasta Darłowa  na rok 2018 Rekordowo wysoki i proinwestycyjny budżet miasta Darłowa  na rok 2018 Rekordowo wysoki i proinwestycyjny budżet miasta Darłowa  na rok 2018 Rekordowo wysoki i proinwestycyjny budżet miasta Darłowa  na rok 2018

Zobacz nas na Facebook'u

Polityka prywatności

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

 

Zgadzam się Nie, chcę dowiedzieć się więcej