Królewskie Miasto Darłowo   Darłowo na Facebook'u Darłowo na YouTube Radio Koszalin Pogoda

Darłowo - Darłówko idealny duet do wypoczywania
linia ozdobna
Królewskie Miasto Darłowo linia ozdobna

Darłowo w liczbach na dzień 1 stycznia 2018

Darłowo, 3 stycznia 2018 roku

Od kilku lat na początku nowego roku publikujemy aktualne dane statystyczne, dotyczące Królewskiego Miasta Darłowa.   W nawiasach podajemy te same dane z przed 365 dni. W dniu 1 stycznia 2018 w Darłowie mieszkało 13.139 (13.270), ) stałych mieszkańców i 549 zameldowanych na pobyt czasowy.. Liczba stałych mieszkańców w porównaniu do roku ubiegłego spadła o 131 osób. Na 100 mężczyzn w Darłowie przypada 111 kobiet.
Liczba dzieci w wieku żłobkowym i przedszkolnym, czyli do 5 lat włącznie, wynosi 664 (559), w tym 339 (294) chłopców. Ogółem mamy 124 (141)  sześciolatków, w tym 58  (62) dziewczynki. Liczba dzieci i młodzieży w wieku od lat siedmiu do 17 włącznie wynosi 1251 (1246 ), w tym  639 (629)  chłopców.   W wieku produkcyjnym (mężczyźni 18-65 lat) mieszka w Darłowie 4310  (4432)  panów oraz  (kobiety 18-60 lat) – 3888 (3976) pań. W wieku emerytalnym jest 880 (843) mężczyzn i 2043 (1988) pań.                                                 W minionym 2017 roku do Urzędu Miejskiego w Darłowie wpłynęło 14673  (14.400)  pism, czyli średnio ponad 200 spraw na jednego urzędnika.  W trakcie ubiegłego roku zostało wydane  320 (297) zarządzeń burmistrza miasta Darłowo.  W tym samym czasie w życie weszło również 116 (120) uchwał Rady Miejskiej. Radni w trakcie roku obradowali na 14 (15) sesjach oraz na 53 ( 51) komisjach Rady Miejskiej.                                                                                      W roku ubiegłym w USC sporządzono 184 (185) aktów zgonu, łącznie z mieszkańcami z poza Darłowa zmarłymi w miejscowym hospicjum. W 2017 r. w Darłowie zawarto 84 (76) małżeństw, w tym 40 (42) śluby konkordatowe.

L. Walkiewicz

Zobacz nas na Facebook'u

Ochrona danych osobowych

  1. Administratorem danych jest Miasto Darłowo z siedzibą w Darłowie przy Placu Tadeusza Kościuszki 9. Aby skontaktować się z nami, wyślij wiadomość pod e-mail: poczta@darlowo.pl lub zadzwoń pod numer tel. 94 314 22 23.,
  2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu: Realizacji zakresu działania i zadań ustawowych, o których mowa w Art. 7.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2017.1875 t.j.).
  3. Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  4. administrator danych powołał Inspektora ochrony danych osobowych, e-mail: iod@darlowo.pl, Plac Tadeusza Kościuszki 9, 76-150 Darłowo
  5. dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania zadań publicznych wynikających z przepisów prawa nałożonych na Miasto Darłowo,
  6. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
  8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Zgadzam się

Polityka prywatności

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

 

Zgadzam się