Królewskie Miasto Darłowo   Darłowo na Facebook'u Darłowo na YouTube Radio Koszalin Pogoda

Darłowo - Darłówko idealny duet do wypoczywania
linia ozdobna
Królewskie Miasto Darłowo linia ozdobna

W piątek będą obradować darłowscy radni

Darłowo, 22 stycznia 2018 roku

Przewodnicząca Rady Miejskiej Krystyna Sokolińska zwołuje radnych na piątek 26 stycznia 2018 na nadzwyczajne 50. w tej kadencji posiedzenie. Obrady rozpoczną się o godzinie 10 w sali konferencyjnej darłowskiego ratusza

 W porządku obrad     znajdują się trzy sprawy. Pierwsza dotyczy zmiany w budżecie miasta. Zachodzi konieczność zwiększenia nakładów o kwotę 30,6 tys. złotych na zadaniu „Darłowo w czasach Eryka Pomorskiego”. Jednocześnie wnioskuje się o przeniesienie kwoty 36,5 tys. zł z kosztów oświetlenia ulicznego na  dowóz uczniów  z Technikum Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej do Centrum Kształcenia Praktycznego w Słupsku. Drugi projekt uchwały dotyczy odzwierciedlenia  dokonanych zmian w budżecie w wieloletniej prognozie finansowej miasta na lata 2018-2023. Trzeci projekt dotyczy konieczności zmiany trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkól i przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego związanych z nowelizacją ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Na zdjęciu: Ładnie się prezentują niedawno odnowione i wyremontowane przez Wspólnotę  Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami Szymona Krawczuka,  trzy kamieniczki usytuowane na wschodniej pierzei  Placu Tadeusza Kościuszki

L.Walkiewicz

W piątek będą obradować darłowscy radni

Zobacz nas na Facebook'u

Ochrona danych osobowych

  1. Administratorem danych jest Miasto Darłowo z siedzibą w Darłowie przy Placu Tadeusza Kościuszki 9. Aby skontaktować się z nami, wyślij wiadomość pod e-mail: poczta@darlowo.pl lub zadzwoń pod numer tel. 94 314 22 23.,
  2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu: Realizacji zakresu działania i zadań ustawowych, o których mowa w Art. 7.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2017.1875 t.j.).
  3. Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  4. administrator danych powołał Inspektora ochrony danych osobowych, e-mail: iod@darlowo.pl, Plac Tadeusza Kościuszki 9, 76-150 Darłowo
  5. dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania zadań publicznych wynikających z przepisów prawa nałożonych na Miasto Darłowo,
  6. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
  8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Zgadzam się

Polityka prywatności

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

 

Zgadzam się