Królewskie Miasto Darłowo   Darłowo na Facebook'u Darłowo na YouTube Radio Koszalin Pogoda

Darłowo - Darłówko idealny duet do wypoczywania
linia ozdobna
Królewskie Miasto Darłowo linia ozdobna

Przetarg na wykonanie dokumentacji technicznej trzech odcinków dróg w Darłówku

Darłowo, 22 stycznia 2018 roku

Arkadiusz Klimowicz – burmistrz Darłowa ogłosił przetarg nieograniczony na Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego trzech dróg gminnych w klasie dojazdowej stanowiących połączenie ul. Nadmorskiej (Darłówko Zachodnie z ul. Kapitańską i Marynarską)

 

Projekt ma być sporządzony w branżach drogowej, sanitarnej i elektrycznej. Obejmie on pierwszy odcinek długości ok. 50 metrów   łączący ul. Nadmorską z Kapitańską. Droga łącząca te dwie ulice o szerokości 5,5 metra ma być wykonana z kostki betonowej. Wzdłuż niej będzie przebiegał ciąg pieszo- rowerowy o szerokości 3 metrów, a po drugiej stronie mają być zaprojektowane ogólnodostępne miejsca parkingowe.                                                                   

 

Drugi odcinek długości ok.70 metrów połączy  ul. Nadmorską z ul. Marynarską. Koncepcja zakłada wykonanie go wraz ze zjazdami do posesji z kostki betonowej                                                                                

 

Trzeci projektowany odcinek o długości ok. 65 metrów łączący ul. Nadmorską z Marynarską będzie miał nawierzchnię z kostki betonowej, która nawiązuje do już istniejącej. Droga łącznikowa będzie mieć jezdnię o szerokości 7 metrów i obustronne chodniki o szerokości po 3 metry. Wszystkie odcinki   dróg mają mieć zaprojektowane oświetlenie typu LED oraz możliwość odwodnienia przyległych do drogi działek (przykanaliki kanalizacji deszczowej). Projekt ma zostać wykonany najpóźniej do 29 czerwca 2018.Ofertyna wykonanie projektu będą przyjmowane do 25 stycznia 2018 do godz.10.30

 

 

Na zdjęciach: trzy widoki miejsc po których będą przebiegać projektowane odcinki dróg

 

L.Walkiewicz

Przetarg na wykonanie dokumentacji technicznej trzech odcinków dróg w Darłówku Przetarg na wykonanie dokumentacji technicznej trzech odcinków dróg w Darłówku Przetarg na wykonanie dokumentacji technicznej trzech odcinków dróg w Darłówku

Zobacz nas na Facebook'u

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych jest Miasto Darłowo z siedzibą w Darłowie przy Placu Tadeusza Kościuszki 9. Aby skontaktować się z nami, wyślij wiadomość pod e-mail: poczta@darlowo.pl lub zadzwoń pod numer tel. 94 314 22 23.,
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu: Realizacji zakresu działania i zadań ustawowych, o których mowa w Art. 7.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2017.1875 t.j.).
 3. Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 4. administrator danych powołał Inspektora ochrony danych osobowych, e-mail: iod@darlowo.pl, Plac Tadeusza Kościuszki 9, 76-150 Darłowo
 5. dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania zadań publicznych wynikających z przepisów prawa nałożonych na Miasto Darłowo,
 6. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Zgadzam się

Polityka prywatności

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

 

Zgadzam się