Królewskie Miasto Darłowo   Darłowo na Facebook'u Darłowo na YouTube Radio Koszalin Pogoda

Darłowo - Darłówko idealny duet do wypoczywania
linia ozdobna
Królewskie Miasto Darłowo linia ozdobna

Prosto z 50. sesji darłowskiej Rady Miejskiej

Darłowo, 26 stycznia 2018 roku

W piątek 26 stycznia 2018  w darłowskim ratuszu obradowali  radni  na 50. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej.

 Obrady otworzyła przewodnicząca Rady Miejskiej Krystyna Sokolińska. Zgodnie  z porządkiem obrad debatowano nad trzema sprawami. Pierwsza podjęta uchwała dotyczyła zmiany w budżecie miasta. Zaszła konieczność zwiększenia nakładów o kwotę 30,6 tys. złotych na zadaniu „Darłowo w czasach Eryka Pomorskiego”.  Jednocześnie  przeniesiono  kwotę  36,5 tys. zł z kosztów oświetlenia ulicznego na  dowóz uczniów  z Technikum Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej do Centrum Kształcenia Praktycznego w Słupsku.  Po dokonanych zmianach budżet Darłowa zamyka się dochodami ogółem wysokości 71.629.949 złotych i wydatkami ogółem 76.777.671 zł. W tych sumach wydatki majątkowe (czytaj inwestycje) stanowią kwotę 19.144.062 zł. Budżet miasta zamyka się deficytem w kwocie 5.147.722 zł, który pokryty będzie wolnymi środkami. Druga uchwała RM dotyczyła  odzwierciedlenia dokonanych zmian w budżecie również w wieloletniej prognozie finansowej miasta na lata 2018-2023. Trzecia uchwała  w oparciu  o nową ustawę o finansowaniu zadań oświatowych, wprowadziła zmiany trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół  i przedszkoli oraz  innych form wychowania przedszkolnego.  Wszystkie uchwały podjęto jednomyślnie.

L. Walkiewicz

Prosto z 50. sesji darłowskiej Rady Miejskiej Prosto z 50. sesji darłowskiej Rady Miejskiej Prosto z 50. sesji darłowskiej Rady Miejskiej Prosto z 50. sesji darłowskiej Rady Miejskiej Prosto z 50. sesji darłowskiej Rady Miejskiej

Zobacz nas na Facebook'u

Ochrona danych osobowych

  1. Administratorem danych jest Miasto Darłowo z siedzibą w Darłowie przy Placu Tadeusza Kościuszki 9. Aby skontaktować się z nami, wyślij wiadomość pod e-mail: poczta@darlowo.pl lub zadzwoń pod numer tel. 94 314 22 23.,
  2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu: Realizacji zakresu działania i zadań ustawowych, o których mowa w Art. 7.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2017.1875 t.j.).
  3. Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  4. administrator danych powołał Inspektora ochrony danych osobowych, e-mail: iod@darlowo.pl, Plac Tadeusza Kościuszki 9, 76-150 Darłowo
  5. dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania zadań publicznych wynikających z przepisów prawa nałożonych na Miasto Darłowo,
  6. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
  8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Zgadzam się

Polityka prywatności

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

 

Zgadzam się