Królewskie Miasto Darłowo   Darłowo na Facebook'u Darłowo na YouTube Radio Koszalin Pogoda

Darłowo - Darłówko idealny duet do wypoczywania
linia ozdobna
Królewskie Miasto Darłowo linia ozdobna

Ponad 7 milionów złotych Darłowo chce przeznaczyć na tworzenie nowych parków i odnowę starych

Darłowo, 5 lutego 2018 roku

Trwa nieograniczony przetarg na realizację inwestycji pod nazwą „Zielone Darłowo” - tworzenie nowych oraz odnowa zdegradowanych terenów zielonych na obszarze Miasta Darłowo w celu poprawy jakości środowiska dla mieszkańców i turystów. 

Inwestycja współfinansowana ze środków UE  realizowana będzie  w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Program Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Wykonanie projektu i jego dalsza realizacja będą oparte o już opracowane koncepcje i powinny  uwzględniać wymogi Programu funkcjonalno-użytkowego. Przetarg dotyczy czterech miejskich obszarów parkowych o łącznej powierzchni blisko 12 ha na których ma nastąpić  m.in. zagospodarowanie nieużytków, rewaloryzacja nowych terenów zielonych oraz zamontowanie obiektów malej architektury.       

 Pierwszy teren parkowy leży wokół zbiornika wodnego Inkula (dawnej glinianki). Planuje się na nim: wytyczenie i zbudowanie systemu nowych ścieżek pieszych i pieszo - rowerowych, uporządkowanie i pielęgnacja istniejącej zieleni, nowe nasadzenia, oświetlenie terenu parku, urządzenie strefy rekreacyjnej wraz z placem zabaw, rozmieszczenie  obiektów małej architektury takich  jak: ławki parkowe, kosze na śmieci, stojaki na rowery, tablice informacyjne, obiekt ogólnodostępnej toalety oraz  system monitoringu z kamerami na terenie parku.                                                                              

 Drugi teren otacza były zbiornik ppoż. położonego przy ul. św. Gertrudy. Planuje się na nim: wykonanie ścieżki parkowej dla pieszych, uporządkowanie i pielęgnacja istniejącej zieleni, nowe nasadzenia, oświetlenie terenu parku, montaż obiektów małej architektury takich jak: ławki parkowe,  kosze na śmieci, tablice informacyjne, schody terenowe i kładka dla pieszych przy stawie oraz system monitoringu z kamerami na terenie parku.

Trzeci obszar dotyczy rewitalizacji  parku Króla Eryka  położonego przy ul. Ojca Damiana Tynieckiego i Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Planuje się w nim: przebudowę istniejącego podjazdu i placu, budowę systemu pieszych ścieżek parkowych,  wykonanie  schodów terenowych, zbudowanie fontanny,  przeprowadzenie pielęgnacji i uporządkowanie istniejącej zieleni i nowe nasadzenia. Ponadto w parku Króla Eryka Pomorskiego będą ustawione obiekty małej architektury takie jak: ławki parkowe,  kosze na śmieci, tablice informacyjne, stojaki na rowery oraz system monitoringu z kamerami.           

 Czwarty obszar parkowy ograniczony ulicami: Aleja Parkowa, Sosnowa, Plażowa i wydmami znajduje się w Darłówku zachodnim. W tym Parku Nadmorskim planuje się: wykonanie systemu ścieżek parkowych, pieszych, pieszo - rowerowych i pieszo – jezdnych, uporządkowanie i pielęgnacja istniejącej zieleni, nowe nasadzenia zieleni, oświetlenie terenu parku zamontowanie obiektów małej architektury takich jak: ławki parkowe, kosze na śmieci, tablice informacyjne, stoliki do gier, stojaki na rowery, obiekty systemowych ogólnodostępnych toalet. Ponadto ma powstać strefa rekreacyjna z urządzeniami placu zabaw i siłownią na wolnym powietrzu, wiaty piknikowe, strefa wybiegu dla psów, oraz system monitoringu z kamerami na terenie parku.         

Oferty na realizację powyższych przedsięwzięć będą przyjmowane w terminie do : 2018-02-15 do godziny 10:30:00 Mamy nadzieję, że  prace w terenie rozpoczną się już w marcu 2018 roku a powinny się zakończyć we wrześniu 2019

L. Walkiewicz

Ponad 7 milionów złotych Darłowo chce przeznaczyć  na tworzenie nowych parków i odnowę starych   Ponad 7 milionów złotych Darłowo chce przeznaczyć  na tworzenie nowych parków i odnowę starych   Ponad 7 milionów złotych Darłowo chce przeznaczyć  na tworzenie nowych parków i odnowę starych   Ponad 7 milionów złotych Darłowo chce przeznaczyć  na tworzenie nowych parków i odnowę starych

Zobacz nas na Facebook'u

Polityka prywatności

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

 

Zgadzam się Nie, chcę dowiedzieć się więcej