Królewskie Miasto Darłowo   Darłowo na Facebook'u Darłowo na YouTube Radio Koszalin Pogoda

Darłowo - Darłówko idealny duet do wypoczywania
linia ozdobna
Królewskie Miasto Darłowo linia ozdobna

Straż Miejska przypomina o konieczności odśnieżania chodników

Darłowo, 7 lutego 2018 roku

 

Właściciele posesji mają obowiązek dbać o czystość i porządek na chodnikach przed swoimi nieruchomościami i budynkami. Dotyczy to wszystkich nieruchomości bez względu na ich przeznaczenie i sposób użytkowania.

Obowiązek sprzątania błota, śniegu oraz lodu z chodników wzdłuż posesji mają: właściciele nieruchomości, współwłaściciele, użytkownicy wieczyści, zarządzający nieruchomością  lub ją użytkujący. Obowiązki  te wynikają  bezpośrednio  z Art. 5 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 i 2056)

Art.  5. 

Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

Za niedopełnienie ww. obowiązków grozi grzywna w wysokości do 500,00 złotych lub skierowanie wniosku o ukaranie do sądu. (Art. 10 pkt. 2 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)

Walcząc ze śniegiem przed własnymi posesjami proszę pamiętać o  posypaniu chodników piaskiem.

L.W.

Straż Miejska przypomina o konieczności odśnieżania chodników

Zobacz nas na Facebook'u

Polityka prywatności

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

 

Zgadzam się Nie, chcę dowiedzieć się więcej