Królewskie Miasto Darłowo   Darłowo na Facebook'u Darłowo na YouTube Radio Koszalin Pogoda

Darłowo - Darłówko idealny duet do wypoczywania
linia ozdobna
Królewskie Miasto Darłowo linia ozdobna

O czym będzie mowa na sesji Rady Miejskiej

Darłowo, 7 lutego 2018 roku

Na wtorek 13 lutego 2018 do darłowskiego ratusza Krystyna Sokolińska –przewodnicząca Rady Miejskiej zwołała radnych na 51. w tej kadencji sesję RM.

Obrady rozpoczną się godzinie 10.  

 

Porządek obrad obejmuje następujące zagadnienia:

   1. Sprawy organizacyjne:

      - otwarcie sesji i stwierdzenie kworum,

      - propozycje zmiany porządku obrad,

      - zatwierdzenie protokołów sesji z: 22 grudnia 2017 r. oraz 26 stycznia 2018 r.
  2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działań podejmowanych w okresie między sesjami.

      - wnioski i postulaty Zarządów Osiedli,

      - uwagi i wnioski mieszkańców. 
  3. Interpelacje.

  4. Zapytania Radnych.

  5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
      stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Miasto Darłowo
      za 2017 r. (Druk nr 1).
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy – Miasto Darłowo na 2018 rok
      (Druk nr 1A).

  7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji
      urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu spółki
      Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. na lata 2018 - 2020
      (Druk nr 2).

  8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
      przestrzennego dla jednostki strukturalnej E - Darłowo Wschodnie położonej na obszarze
      Gminy Miasto Darłowo - obszar E1 (Druk nr 3).

  9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
      zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej B - Darłówko Zachodnie
      położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo - obszar B9 (Druk nr 4).

10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przedłużenia ulicy Portowej

      (Druk nr 5).
11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Czesława Niemena (Druk nr 6).

12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania rondu nazwy „ Rondo Lotników Morskich”.
      (Druk nr 7).
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości
      stanowiących własność Gminy Miasto Darłowo na rzecz Województwa
      Zachodniopomorskiego (Druk nr 8).

14. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia na własność działki gruntu położonej w Darłowie,
      zabudowanej przez dzierżawcę gruntu boksem garażowym” (Druk nr 9).

15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady
      Miejskiej w Darłowie za 2017 rok (Druk nr 10).
16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia ramowego harmonogramu pracy Rady Miejskiej
      w Darłowie na 2018 rok (Druk nr 11).
17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej
      w Darłowie na 2018 rok (Druk nr 12).
18. Odpowiedzi na interpelacje.
19. Zamknięcie sesji. 

 

L.W.

Zobacz nas na Facebook'u

Polityka prywatności

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

 

Zgadzam się Nie, chcę dowiedzieć się więcej