Królewskie Miasto Darłowo   Darłowo na Facebook'u Darłowo na YouTube Radio Koszalin Pogoda

Darłowo - Darłówko idealny duet do wypoczywania
linia ozdobna
Królewskie Miasto Darłowo linia ozdobna

Seniorzy podsumowali ubiegły rok

Darłowo, 9 lutego 2018 roku

W sali konferencyjnej darłowskiego ratusza 7 lutego 2018 r. odbyło się posiedzenie Darłowskiej Rady Seniorów. W trakcie posiedzenia przewodniczący Jerzy Surowiec odczytał sprawozdanie z działalności Rady Seniorów  za rok 2017, które także zostało przedłożone Burmistrzowi Miasta. Jerzy Surowiec odniósł się także do odpowiedzi udzielonych przez Miasto, na  wnioski złożone przez członków Rady podczas poprzedniego  posiedzenia.  Przedstawiciel Urzędu Miejskiego potwierdził, iż w pierwszym kwartale 2018 r., rozpocznie się  realizacja wniosku dot. świadczenia usług rehabilitacyjnych na terenie naszego miasta dla osób w wieku senioralnym 60+, finansowanych w całości przez Miasto Darłowo. Na początku w konkursie wyłoni się wykonawców usługi, Miasto podpisze z nimi umowę, a o początkach rehabilitacji będą szeroko informowani przez media społecznościowe sami zainteresowani. Samorząd   ma także  w planach w I kwartale stworzenie Darłowskiej Karty Seniora.

L.W.

Seniorzy podsumowali  ubiegły rok

Zobacz nas na Facebook'u

Ochrona danych osobowych

  1. Administratorem danych jest Miasto Darłowo z siedzibą w Darłowie przy Placu Tadeusza Kościuszki 9. Aby skontaktować się z nami, wyślij wiadomość pod e-mail: poczta@darlowo.pl lub zadzwoń pod numer tel. 94 314 22 23.,
  2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu: Realizacji zakresu działania i zadań ustawowych, o których mowa w Art. 7.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2017.1875 t.j.).
  3. Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  4. administrator danych powołał Inspektora ochrony danych osobowych, e-mail: iod@darlowo.pl, Plac Tadeusza Kościuszki 9, 76-150 Darłowo
  5. dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania zadań publicznych wynikających z przepisów prawa nałożonych na Miasto Darłowo,
  6. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
  8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Zgadzam się

Polityka prywatności

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

 

Zgadzam się