Królewskie Miasto Darłowo   Darłowo na Facebook'u Darłowo na YouTube Radio Koszalin Pogoda

Media i Sztuka
linia ozdobna
Królewskie Miasto Darłowo linia ozdobna

Co uchwalono na sesji Rady Miejskiej

Darłowo, 14 lutego 2018 roku

We  wtorek 13 lutego 2018  w darłowskim  ratuszu na 51. w tej kadencji sesji Rady Miejskiej obradowali  radni

Po rzeczowym sprawozdaniu burmistrza miasta przez ponad dwie godziny kilkadziesiąt pytań różnego rodzaju zadawali radni. Prawie zawsze uzyskiwali wyczerpującą odpowiedź.        Dalej kolejno podjęto następujące uchwały sprawie:

 1.  zmian w  budżecie Miasta Darłowa na 2018 rok
 2. uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. na lata 2018 - 2020
 3. zmiany miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego dla jednostki strukturalnej E - Darłowo Wschodnie położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo - obszar E1              4. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej B - Darłówko Zachodnie położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo - obszar B9                                                                                                                       5. zmiany uchwały w sprawie przedłużenia ulicy Portowej                                                6.nadania nazwy ulicy Czesława Niemena.                                                                                     7. nadania rondu nazwy „ Rondo Lotników Morskich”.
8. wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Darłowo na rzecz Województwa  Zachodniopomorskiego                                                  9.. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia na własność działki gruntu położonej w Darłowie,
      zabudowanej przez dzierżawcę gruntu boksem garażowym”                                            10. przyjęcia sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady Miejskiej w Darłowie za 2017 rok
11. uchwalenia ramowego harmonogramu pracy Rady Miejskiej w Darłowie na 2018 rok
12. zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Darłowie na 2018 rok.

O kilku ważniejszych sprawach napiszemy odrębnie.
 

L.W.

Co uchwalono na sesji Rady Miejskiej Co uchwalono na sesji Rady Miejskiej Co uchwalono na sesji Rady Miejskiej Co uchwalono na sesji Rady Miejskiej Co uchwalono na sesji Rady Miejskiej

Zobacz nas na Facebook'u

Ochrona danych osobowych

  1. Administratorem danych jest Miasto Darłowo z siedzibą w Darłowie przy Placu Tadeusza Kościuszki 9. Aby skontaktować się z nami, wyślij wiadomość pod e-mail: poczta@darlowo.pl lub zadzwoń pod numer tel. 94 314 22 23.,
  2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu: Realizacji zakresu działania i zadań ustawowych, o których mowa w Art. 7.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2017.1875 t.j.).
  3. Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  4. administrator danych powołał Inspektora ochrony danych osobowych, e-mail: iod@darlowo.pl, Plac Tadeusza Kościuszki 9, 76-150 Darłowo
  5. dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania zadań publicznych wynikających z przepisów prawa nałożonych na Miasto Darłowo,
  6. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
  8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Zgadzam się

Polityka prywatności

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

 

Zgadzam się