Królewskie Miasto Darłowo   Darłowo na Facebook'u Darłowo na YouTube Radio Koszalin Pogoda

Darłowo - Darłówko idealny duet do wypoczywania
linia ozdobna
Królewskie Miasto Darłowo linia ozdobna

Trzyletni plan modernizacji i budowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

Darłowo, 14 lutego 2018 roku

 

 

Na sesji Rady Miejskiej 13 lutego 2018 uchwalono Wieloletni Plan rozwoju i modernizacji  urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2018-2020 dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

w Darłowie

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w latach 2018-2020 tak jak dotychczas , świadczyć będzie usługi w zakresie dostawy wody, odprowadzania i oczyszczania ścieków na obszarze miasta Darłowa. Odprowadzanie ścieków odbywać się będzie zarówno za pomocą systemu kanalizacji sanitarnej jak również przy użyciu wozów asenizacyjnych.

 Uchwalony plan obejmuje następujące przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne urządzeń wodociągowych w latach 2018-2020.

1.-Budowa i modernizacja sieci wodociągowej związana z remontami dróg, w tym wymiana częściowa i budowa sieci w ulicy Helskiej. (306 mb, DN 160 wraz z węzłami zasuw) oraz
wymiana sieci na terenie Starego Miasta.

2.Budowa i modernizacja sieci wodociągowej nie związana z remontami dróg, w tym także
opracowanie dokumentacji projektowej magistrali zachodniej w celu zabezpieczenia ciągłości dostaw wody w trakcie np. awarii.                                                                                         2.1.Remont zbiornika oraz instalacji zasilającej w wodę zbiornik na wieży ciśnień.              2.2. Budowa sieci w ul: Tynieckiego, Szarych Szeregów, Jana z Maszewa i budowa sieci w ul. Kurpińskiego od strony ul. Lutosławskiego.                                                        2.3Modernizacja magistrali wodociągowej.

3..Stacja uzdatniania i Ujęcia Komunalne Wody – Modernizacja oraz wykonie projektu budowy studni głębinowej w celu zabezpieczenia ilości wody dla potrzeb rozwijającego się miasta. Planowana wymiana złóż filtrów pospiesznych na nowe, zmiana systemu pomiaru i dozowania podchlorynu sodu. Wymiana  pomp II stopnia wraz ze zmianą systemu sterowania oraz budowa odrębnego systemu płukania filtrów pospiesznych.
4. Monitoring zużycia i produkcji wody poprzez strefowe opomiarowanie sieci wodociągowo- rozdzielczych, montaż przepływomierzy z rejestratorami na nowych połączeniach sieci oraz podział strefy centrum na mniejsze podstrefy.
4.1 Opomiarowanie odbiorców indywidualnych wodomierzami z rejestratorami i zdalnym odczytem wskazań.
4.2 Zakup beczki na potrzeby zaopatrzenia w wodę pitną.

Wspomniany wcześniej plan obejmuje również  szereg następujących przedsięwzięć rozwojowo-modernizacyjnych urządzeń kanalizacyjnych w latach 2018-2020:

5.1.Modernizacje obiektów kanalizacyjnych - oczyszczalni i przepompowni ścieków poprzez
wymianę sond poziomu, agregatów pompowych, montaż przetworników ciśnienia oraz modernizację monitoringu.

6.  W Oczyszczalni Ścieków położonej w pobliżu rzeki Grabowej  planuje się budowę placu składowego na skratki i odpady z piaskowników, opomiarowanie punktu zlewnego oraz budowę nowego systemu sterowania procesami technologicznymi.

 W uchwalonym planie odrębnie potraktowano kwestię budowy i modernizacji sieci kanalizacyjnej oraz zakupu sprzętu do jej budowy i konserwacji. Zakłada on:
7.1 Wykonanie koncepcji budowy kanalizacji sanitarnej dla nieskanalizowanych obszarów objętych MPZP;

7.2  opracowanie dokumentacji kanalizacji Strugi Darłowskiej. (długość ok. 1900 mb, DN 1000);
7.3 wykonanie  dokumentacji kolektora dosyłowego do oczyszczalni. (o długości ok. 2100 mb, DN 400).
7.4 zakup samochodu specjalistycznego do czyszczenia kanalizacji;

7.5 budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Jana z Maszewa.

Realizacja uchwalonych zadań wymaga zainwestowania ponad 3 mln złotych. Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach będą następujące: Rok 2018 – 1,110.000 zł; Rok 2019 –  930.000zł; Rok 2020 – 1.100.000 zł. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej planowane inwestycje na lata 2018-2020 zamierza sfinansować ze środków własnych pochodzących z odpisów amortyzacyjnych z uwzględnieniem kredytów

Na zdj.Wicedyrektor MPGK Wiesław Połczynski główny autor planu

 

L. Walkiewicz

Trzyletni plan modernizacji i budowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

Zobacz nas na Facebook'u

Polityka prywatności

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

 

Zgadzam się Nie, chcę dowiedzieć się więcej