Królewskie Miasto Darłowo   Darłowo na Facebook'u Darłowo na YouTube Radio Koszalin Pogoda

Media i Sztuka
linia ozdobna
Królewskie Miasto Darłowo linia ozdobna

Co darłowskim seniorom może ułatwić życie

Darłowo, 16 lutego 2018 roku

 

 

Na niedawnej sesji Rady Miejskiej Jerzy Surowiec –przewodniczący Rady Seniorów miasta Darłowa poinformował radnych i wszystkich obecnych na obradach o ubiegłorocznej  działalności rady. Miejska Rada Seniorów (MRS) została utworzona w roku 2015. Głównym celem  działalności MRS jest służenie seniorom poprzez reprezentowanie ich interesów wobec władz miasta. W roku 2017 podczas obrad członkowie rady po konsultacjach ze środowiskiem seniorów złożyli trzy bardzo ważne wnioski do rozpatrzenia przez władze miasta:

 1. Stworzenie Darłowskiej Karty Seniora, która miałaby na celu wprowadzenie  ulg na zakup usług przez darłowskich seniorów m.in. w zakresie: transportu, konsumpcji, kultury, edukacji.
 2. Rozważenie kwestii powołania w mieście Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów, z uwagi na obserwowany wzrost  liczby osób starszych w naszym mieście.
 3. Zabezpieczenie w budżecie miasta  środków finansowych na zabiegi rehabilitacyjne dla seniorów, w związku ze wzrastającym zapotrzebowaniem  na takie usługi medyczne w naszym mieście.

Ponadto  Darłowska Rada Seniorów apelowała o:

 

1.      Zwiększenie kontroli ze strony służb miejskich, porządkowych  wobec osób w stanie nietrzeźwym poruszających się po głównym deptaku miasta oraz ulicach sąsiadujących a także na terenie Wyspy Łososiowej oraz w okolicach Kościoła Mariackiego.

2.      Zwiększenie liczby koszy na śmieci, w rejonie ulicy Żeromskiego oraz Bogusława X,  z racji ich niewystarczającej ilości  na tym terenie.

3.      Stworzenie przejścia dla pieszych przy ulicy Sowińskiego w okolicach Fabryki Domów Mobilnych, z uwagi na bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców miasta.

 

 

L.W.

Co darłowskim seniorom może ułatwić życieCo darłowskim seniorom może ułatwić życieCo darłowskim seniorom może ułatwić życie

Zobacz nas na Facebook'u

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych jest Miasto Darłowo z siedzibą w Darłowie przy Placu Tadeusza Kościuszki 9. Aby skontaktować się z nami, wyślij wiadomość pod e-mail: poczta@darlowo.pl lub zadzwoń pod numer tel. 94 314 22 23.,
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu: Realizacji zakresu działania i zadań ustawowych, o których mowa w Art. 7.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2017.1875 t.j.).
 3. Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 4. administrator danych powołał Inspektora ochrony danych osobowych, e-mail: iod@darlowo.pl, Plac Tadeusza Kościuszki 9, 76-150 Darłowo
 5. dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania zadań publicznych wynikających z przepisów prawa nałożonych na Miasto Darłowo,
 6. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Zgadzam się

Polityka prywatności

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

 

Zgadzam się