Królewskie Miasto Darłowo   Darłowo na Facebook'u Darłowo na YouTube Radio Koszalin Pogoda

Media i Sztuka
linia ozdobna
Królewskie Miasto Darłowo linia ozdobna

Nagrodzono sportowców

Darłowo, 20 lutego 2018 roku

     Z zaproszenia  Burmistrza Miasta Arkadiusza Klimowicza skorzystali dziś najlepsi sportowcy naszego miasta. Mimo, że reprezentowali różne kluby i różne dyscypliny to cel spotkania był jeden – wręczenie nagród i stypendiów sportowych za wybitne osiągnięcia w 2017r. Nagrodzonym sportowcom towarzyszyli rodzice i klubowi trenerzy. Wysokość pieniężnych nagród wahała się od 100zł do 500zł, a miesięczne stypendia to kwoty 150 – 300zł.

    W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele Urzędu Miejskiego – Burmistrz Arkadiusz Klimowicz oraz Kierownik Referatu Sportu i Rekreacji Waldemar Śmigielski. Nagrodzonym gratulowali również radni Rady Miejskiej – Wiceprzewodniczący RM Czesław Woźniak i Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Turystyki Krystyna Różańska.

    Wręczono 20 dyplomów, 35 nagród i 5 stypendiów a beneficjentami zostali członkowie 5 darłowskich klubów sportowych: UKS „Orlik”, KS „Stocznia M&W”, KK „Ziemia Darłowska”, UKS Ashihara Karate i Ju Jitsu oraz Klub Oyama Karate.

    Jako mieszkańcy Darłowa jesteśmy dumni z takich reprezentantów miasta oraz serdecznie gratulujemy nagrodzonym i życzymy jeszcze wielu sportowych sukcesów.

SR

Nagrodzono sportowcówNagrodzono sportowcówNagrodzono sportowcówNagrodzono sportowcówNagrodzono sportowcówNagrodzono sportowcówNagrodzono sportowcówNagrodzono sportowcówNagrodzono sportowcówNagrodzono sportowcówNagrodzono sportowcówNagrodzono sportowcówNagrodzono sportowcówNagrodzono sportowców

Zobacz nas na Facebook'u

Ochrona danych osobowych

  1. Administratorem danych jest Miasto Darłowo z siedzibą w Darłowie przy Placu Tadeusza Kościuszki 9. Aby skontaktować się z nami, wyślij wiadomość pod e-mail: poczta@darlowo.pl lub zadzwoń pod numer tel. 94 314 22 23.,
  2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu: Realizacji zakresu działania i zadań ustawowych, o których mowa w Art. 7.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2017.1875 t.j.).
  3. Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  4. administrator danych powołał Inspektora ochrony danych osobowych, e-mail: iod@darlowo.pl, Plac Tadeusza Kościuszki 9, 76-150 Darłowo
  5. dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania zadań publicznych wynikających z przepisów prawa nałożonych na Miasto Darłowo,
  6. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
  8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Zgadzam się

Polityka prywatności

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

 

Zgadzam się