Królewskie Miasto Darłowo   Darłowo na Facebook'u Darłowo na YouTube Radio Koszalin Pogoda

Darłowo - Darłówko idealny duet do wypoczywania
linia ozdobna
Królewskie Miasto Darłowo linia ozdobna

Zapraszamy 14 sesję Rady Miejskiej w Darłowie

Darłowo, 25 października 2019 roku

Na wtorek 29 października 2019 przewodniczący Rady Miejskiej Czesław Woźniak zwołał radnych  Rady Miejskiej do ratusza na obrady podczas 14. w tej kadencji      nadzwyczajnej  sesji Rady Miejskiej. Obrady rozpoczną sie o godzinie 12.00                                            

 Porządek obrad jest następujący:

1.Otwarcie sesji.        
2.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy - Miasta Darłowo na 2019 rok.
3.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Darłowo
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”.         
4. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia ulicy Turystycznej. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia zadania własnego Gminy Miasta Darłowo
z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Darłowo umowy wykonawczej niezbędnej do realizacji ww. zadania.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Darłowo.        
7. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.          
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023.
9. Zamknięcie sesji.

L.W.

 Zapraszamy 14 sesję Rady Miejskiej w Darłowie

Zobacz nas na Facebook'u

Polityka prywatności

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

 

Zgadzam się Nie, chcę dowiedzieć się więcej