Królewskie Miasto Darłowo   Darłowo na Facebook'u Darłowo na YouTube Radio Koszalin Pogoda

Darłowo - Darłówko idealny duet do wypoczywania
linia ozdobna
Królewskie Miasto Darłowo linia ozdobna

Współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi

Darłowo, 4 listopada 2019 roku


 

  W Darłowie działa ponad 60 organizacji pozarządowych Urząd Miasta w Darłowie jak co roku opracował „Program współpracy miasta Darłowa z organizacjami pozarządowymi  liczący 10 stron druku. Określa on szczegółowe cele, zasady, zakres oraz formy wspólnego działania  przy realizacji zadań publicznych a trakże możliwości osiągania  wspólnie wytyczonych dążeń.  Program określa zasady oraz procedury  udzielania wsparcia  finansowego organizacjom  na realizacje zadań publicznych.                                                  Rada Miejska w Darłowie na posiedzeniu w dniu 29 października   2019 r. jednomyślnie uchwaliła Program współpracy Miasta Darłowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020. Treść tego programu zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce  Organizacje pozarządowe. Publikowane są tam również inne akty prawne dotyczące organizacji pozarządowych, wykaz organizacji i stowarzyszeń działających na terenie Darłowa. Są tam też zamieszczane otwarte konkursy na realizację zadań publicznych oraz wykaz zadań realizowanych w trybie pozakonkursowym przyznawania dotacji organizacjom pozarządowym na konkretny udokumentowany cel. Ponadto są także  zamieszczane projekty uchwał i programów przeznaczonych do konsultacji oraz sprawozdania  z realizacji programów za poszczególne lata.


L.W.

Zobacz nas na Facebook'u

Polityka prywatności

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

 

Zgadzam się Nie, chcę dowiedzieć się więcej