Królewskie Miasto Darłowo   Darłowo na Facebook'u Darłowo na YouTube Radio Koszalin Pogoda

Darłowo - Darłówko idealny duet do wypoczywania
linia ozdobna
Królewskie Miasto Darłowo linia ozdobna

Nadzwyczajna sesja darłowskiej Rady Miejskiej

Darłowo, 13 listopada 2019 roku

Na czwartek 14 listopada 2019 r. do ratusza na obrady zwołał Radnych Rady Miejskiej w Darłowie jej przewodniczący Czesław Woźniak. 15. w tej kadencji nadzwyczajna   Sesja Rady Miejskiej rozpocznie się o godzinie 12.00  

Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji.   

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy - Miasta Darłowo na 2019 rok.

3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy – Miasto Darłowo na lata 2019 - 2023.

4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.    
5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.      
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne
w kompostowniku przydomowym.

  8. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Darłowo.         
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Darłowo.    
10. Zamknięcie sesji.

L.W.

Nadzwyczajna sesja darłowskiej Rady Miejskiej

Zobacz nas na Facebook'u

Polityka prywatności

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

 

Zgadzam się Nie, chcę dowiedzieć się więcej